Titulní stránka » Nabídka programu

Automatická intuitivní kresba a muzikoterapie

Termín: 13. 7. 2017 od 16.00 do 16. 7. 2017 14.00

Místo konání: Hostětín

Náplň semináře:

 • Harmonizace vlastním hlasem, energizující hlasové techniky, uvolnění bariér typu "neumím zpívat", přirozený zpěv, mantry pro zdraví, sílu, klid, hojnost, tvořivost a šťastné vztahy.
 • Tanec - s doprovodem bubnů, cesta k radosti, oslava života; 
 • Aromaterapie - voňavá cesta ke zdraví; masáže a praktické využití rostlinných a esenciálních olejů
 • Automatická (intuitivní kresba), výtvarné činnosti, procházky a další (dle upřesnění na místě)

Na akci se přihlašujte přímo u paní Singerové: http://www.lenkasingerova.cz/sluzby/poradenstvi/

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Závěrečná konference klimatické soutěže CO2 liga

Termín: 8. 6. 2017 od 11.00

Místo konání: Praha, Senát

Po celý školní rok probíhá soutěž škol - CO2 liga. 

Soutěž je určena pro 2. stupeň základních a pro střední školy. Žáků, studentům i veřejnosti zprostředkovává od podzimu 2016 do jara 2017 informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. 

Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení prožitkem“ si soutěžící zkouší a dozvídají se, že naši krajinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou připravit. Do soutěže se přihlásilo 65 týmů ze všech krajů republiky. Soutěžící pracují na 5 tématech - dopady klimatické změny a adaptace, voda, energie, jídlo a doprava. Více informací o soutěži se dozvíte na www.CO2liga.cz

Na závěrečné konferenci představí 6 nejlepších týmů svoji celoroční práci a budou zde vyhlášeni vítězové.

Konference bude probíhat od 11 do 14 hodin.

Zveme vás všechny do pražského Senátu, kde proběhne toto slavnostní vyhlášení. Zájemci o účast se hlaste paní Haně Machů: hana.machu@veronica.cz, tel. 739 569 264 (budeme vás muset zařadit do seznamu účastníků kvůli bezpečnostním opatřením v Senátu).

Slavnostní vyhlášení vítězů probíhá se záštitou senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a paní senátorky Jitky Seitlové. Děkujeme.

.................

Soutěž probíhá za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz | www.mzp.cz

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Den otevřených dveří v Hostětíně

Termín: 11. 6. 2017 od 16.00 do 18.00

Místo konání: Hostětín

O Hostětíně nestačí jen číst... jen nutné ho vidět na vlastní oči!

Chcete vědět, jak a proč...

 • solární kolektor ohřívá teplou vodu?
 • slunce vyrábí elektřinu?
 • rostliny čistí odpadní vodu z obce?
 • pasivní dům spoří energii i teplo?
 • obec vytápí domy dřevem?
 • moštárna vyrábí bionápoje?
 • lampy na ulici nesvítí lidem do oken? 
 • zahrádkář pěstuje v harmonii s přírodou?
 • může být Hostětínů tisíc?

Zúčastněte se komentované exkurze a my vám na všechny tyto otázky rádi odpovíme.

Exkurze trvá přibližně 2-3 hodiny (čas lze změnit dle domluvy). Výklad rádi přizpůsobíme vašim požadavkům či odbornosti posluchačů. 

V průběhu exkurze navštívíte všechny naše ekologické projekty. Pokud budete mít méně času, můžete si samozřejmě vybrat jen některé.

Prosím pozor: velká část exkurze probíhá venku. 

 

Budeme rádi, pokud se na akci předem přihlásíte telefonem 572 630 670 nebo elektronicky karla.vincenecova@veronica.cz

 

Akci je možno spojit s probíhající Zahradní slavností.

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Home

Otevírání stezky Naokolo Hostětína (2016)

5. ročník jarního otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína začal v přírodní zahradě slavnostním odhalením nového budkovníku, za zvuků hudebních nástrojů ze ZUŠ Slavičín. Následovala jarní koupel nohou - a potom už šestikilometrová vycházka krásnou bělokarpatskou krajinou. Všichni jsme si to náramně užili :-)

Home

Otevírání stezky Naokolo Hostětína (5. ročník)

Fotky z každoročního otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína. 5. ročník.

Tato akce je spojená s kulturním programem v krajině. Průvodcem je nám sám autor soch na stezce, brněnský výtvarník Rosťa Pospíšil.

Home

Otevírání stezky Naokolo Hostětína (4. ročník)

Každoročně otevíráme naučnou stezku Naokolo Hostětína. 

Titulní stránka » Nabídka programu

Otevírání stezky Naokolo Hostětína (6. ročník)

Termín: 14. 5. 2017 od 13.30

Místo konání: Hostětín

Vydejte se s námi na nedělní vycházku plnou ptačího zpěvu a zvuků, vůní a chutí lesa. Doprovodí nás autor soch, Rosťa Pospíšil.

 

Sraz je ve 13:30 hodin v zahradě za Centrem Veronica Hostětín.
Po úvodním přípitku jablečným moštem se vydáme na trasu dlouhou cca 6 km, která je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Při vycházce se těšte i na hudební happening pod vedením ZUŠ Slavičín.

A co můžete na stezce vidět? 

Naučná a vycházková stezka Naokolo Hostětína je stezka místní krajinou, na které vám místní "průvodce"  povypráví, jak se tu dřív žilo, pracovalo a jak se slavily svátky.

Zavzpomíná například na to, jak se sváželo dřevo z lesa nebo jak si děti krátily chvíle na pastvě. Dozvíte se, co dřív místní pěstovali a jakou nosili svačinu na pole. Víte například, co je to kačení mýdlo? Co všechno se dělalo z ovoce a kolik ho bylo? Přečtete si, kdo to byli miškáři, a co to znamená, když se řekne „bukový sochora, mrva nebo nohál“.

Také poznáte, jak jsou místní názvy pravdivé a jak vznikly např. Kozice nebo Bukovina. Určitě vás uchvátí krásné výhledy z kopců. Nad Šanovem se dozvíte, do jakého moře tečou zdejší vody, a nad Pitínem při dobré viditelnosti uvidíte nejen věže tří nedalekých kostelů, ale i vzdálenější poutní místa Velehrad a Hostýn. Trochu tajemství a pohádkové nálady vám přidá i místní pověst o propadeném Kočičím hrádku.

Podívejte se na fotogalerii:

Upozornění:  terén může být po dešti blátivý, vezměte si prosím vhodnou obuv.

  

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Home

Vycházka za hadem hospodáříčkem

Home

Přírodní stavitelství - zaměřeno zvláště na využití dřeva

Home

Od zranitelnosti k resilienci

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kompetence cílových skupin, kterými jsou veřejná správa ve venkovských regionech i tamní školy a veřejnost, v plánování a prioritizaci adaptačních a mitigačních opatření a posílení resilience. Využívá se přitom inovativní metodika participativního hodnocení zranitelnosti vůči hrozbám plynoucím z klimatické změny. K naplnění cílů napomůže motivační kampaň a konkrétní interaktivní vzdělávání cílových skupin.

Plánované aktivity

Aktivita 1. Komunikace, budování kapacit, motivace

Cílem této aktivity je dosažení stavu, ve kterém budou cílová skupina - veřejná správa dostatečně informováni o probíhající klimatické změně a jejích potenciálních důsledcích, seznámí se s konceptem resilience a také  s metodikou participativního zpracování analýzy zranitelnosti území. V aktivitě bude také posíleno lektorské zázemí, aby bylo možno individuálně pracovat s jednotlivými mikroregiony  . Celá aktivita 1 bude završena motivační kampaní zaměřenou na povzbuzení veřejné správy  zabývat se podobně jako desetitisíce komunit po celém světě ochranou klimatu - Hodinou Země.

Aktivita 1 bude zahrnovat:

 • Semináře pro Národní síť zdravých měst a  vybrané mikroregiony prezentující aktuální poznatky o klimatické změně a metodiku analýzy zranitelnosti - KOMUNIKACE
 • Školení lektorů, kteří obce a mikroregiony provedou analýzou zranitelnosti - BUDOVÁNÍ KAPACIT
 • Kampaň Hodina země jako motivační nástroj (www.hodinazeme.cz) - MOTIVACE

Aktivita 2. Analýza zranitelnosti 

Aktivita je klíčová pro dosažení cíle projektu, kterým je zvýšení kompetence cílové skupiny -  veřejné správy ve venkovských regionech - v tématu adaptace a mitigace klimatické změny, v problematice zvládání dopadů, adaptace, mitigace a zvýšení resilience. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zpracování analýzy zranitelnosti vůči identifikovaným hrozbám a  jejich prioritizace jako nástroj pro plánování adaptačních a mitigačních opatření. Zpracování probíhá s účastí klíčových stakeholderů a je doprovázeno  žádoucí debatou o problematice klimatické změny a jejích dopadů.

Aktivita 2 bude zahrnovat:

 • 5 x provedení analýzy zranitelnosti mikroregionů 
 • 10 x metodickou konzultaci pro analýzu zranitelnosti v obcích 

Aktivita 3. Vzdělávání

Aktivita 3. bude  zahrnovat:

 • Soutěž CO2 liga (www.CO2liga.cz) pro školy za účelem připravit mladou generaci na její zapojení do dění v komunitě a v regionu s cílem posílit její schopnost vyrovnávat se v budoucnu s klimatickou změnou
 • 3 víkendové workshopy a letní školu pro širokou veřejnost s cílem posílit povědomí a o mitigačních a adaptačních opatřeních realizovatelných na místní úrovni tak, aby se snadněji a bez obav a předsudků přistupovala k realizaci těchto opatření, aby se ztotožnila s potřebou převzetí zodpovědnosti za rozvoj  komunity a posílení její resilience. 

................

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz

 

Pages