Titulní stránka » Nabídka programu

Letní škola soběstačnosti

Termín: 29. 8. 2016 od 10.00 do 4. 9. 2016 13.00

Místo konání: Hostětín

Letní škola patří všem, kdo se zajímají o možnosti, jak dosáhnout alespoň částečné soběstačnosti v zásobování potravinami, vodou a energií. Všem, kdo nechtějí být stále závislí na dodávkách paliv, na světových cenách surovin, na průmyslově zpracované stravě a chtějí se pojistit i proti dopadům ekonomické krize. 
Je klimatická změna hrozba anebo příležitost? Jak ovlivní naši budoucnost? 
Teoretický výklad doprovází řada konkrétních praktických příkladů, ukázek a exkurzí do míst, kde se teorie již stala skutečností.

Rámcový program - může se ještě změnit, pracujeme na něm...:

Úvod do resilience, energetická soběstačnost, exkurze po modelových ekologických projektech v Hostětíně. Zaměřeno na možnosti vytápění, ohřevu vody a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (solární a fotovoltaické instalace, vytápění biomasou), úspory energie při bydlení (pasivní dům), úspory energie při čištění odpadních vod (kořenová čistírna). Jak ovlivní klimatická změna naši budoucnost?

Hospodaření s vodou v domě a na pozemku, využití dešťové vody, kořenové čistírny odpadních vod, recyklace a využití šedé vody, nakládání a zpracování kalů, kompostování domovních odpadů a odpadů z čištění vod, netradiční systémy odvádění a čištění vod.

Exkurze za příklady dobré praxe - návštěva rodiny Přímalových na Vartovně (Vsetínské vrchy) - ochutnávka sýrů, svépomocné stavění, hospodaření s vodou, pěstování zeleniny a ovoce, chov zvířat, zásobování energií. Exkurze na zeměloď - soběstačnou a trvale udržitelnou stavbu - ve Zlechově.

Potravinová soběstačnost - permakulturní zahrada, principy permakulturního designu, zvířata na zahradě, design slepičího lesa, půda, rozkladači a živiny, hnojení, zakládání vyvýšených záhonů (ohněm a klasicky), mulčování a kompostování, kompostovací toaleta, polykulturní zahradničení, smíšené kultury, tři sestry ...

Jak se můžete stát soběstačnými i vy? Na workshopu si navrhnete vlastní strategii soběstačnosti anebo se můžete inspirovat plány ostatních.

Akci lektorují například:

RNDr. Jan Hollan, Ph.D. již od roku 1990 přednáší a píše o globálním oteplování, jeho příčínách a důsledcích. Zabývá se také technologiemi snižujícími spotřebu, zejména pasivními domy. Věnuje se i osvětě o obnovitelných zdrojích energie, dusíku a fosforu. Je světovým odborníkem ohledně světelného znečištění. Ke všem těmto oblastem publikoval řadu vlastních prací a překladů, které jsou vesměs volně dostupné na internetu.

Ing. Miloš Rozkošný, PhD. působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. v Brně, zabývá se zejména problematikou komplexního sledování a hodnocení stavu a jakosti všech složek vodních ekosystémů v krajině, znečištění z malých bodových a z plošných zdrojů, využití přírodních způsobů čištění odpadních a znečištěných povrchových vod. Mimo jiné je spoluautorem publikace Extenzivní způsoby čištění odpadních vod, Domovní čistírny odpadních vod a Přírodní čištění vody.

Další lektoři budou doplnění.

Místo konání:

Centrum Veronica, Hostětín 86 ( Jak se k nám dostanete? )

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica v 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.  Dům je obklopen rozlehlým sadem, který je certifikován jako ukázková přírodní zahrada. Centrum Veronica je postavenou v enegeticky pasivním standardu a byla mu udělena licence k používání ekoznačky Ekologicky šetrná služba v kategorii turistické ubytovací služby. Cena ubytování od pondělí do pátku je zahrnuta v ceně workshopu.

Stravování: 

Vaříme převážně z bio-potravin, z fair trade produktů a místních surovin z našeho regionu. Snídaně formou švédského stolu, vegetariánský obědy včetně polévky a vegetariánské večeře. V ceně workshopu je zahrnuta plná penze a pitný režim (začínáme pondělním obědem a končíme pátečním obědem). 

Cena: 

bude upřesněna (v rozmezí 5-6 tisíc Kč)

Cena zahrnuje: lektorné, ubytování (6 nocí) a celodenní stravování (6 x plná penze + 1 x oběd). 

Registrace na akci: 

Na kurz je nutno se předem přihlásit. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději však do 24. srpna 2016.   

Další informace k tématu: Resilience

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!