Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy » Nabídka pro základní a střední školy

Pobytové programy

  • Žáky 1. - 4. třídy čeká dobrodružné poznávání přírody protkané příběhem ostrova, na němž se po sopečném výbuchu obnovuje život.
  • Žáci 5. - 9. tříd a studenti středních škol si poznáváním pestré krajiny Bílých Karpat, její historie, jednotlivých ekosystémů i současných ekologických projektů přiblíží pojem udržitelného rozvoje a možnosti jeho uvádění do praxe.
  • NOVINKA - POBYTOVÝ environmentálně-sociální PROGRAM pro DOSPÍVAJÍCÍ - TŘI DOMOVY

    třídenní pobyt pro žáky 7. - 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

Ostrov života: Pobytový program pro 1. - 4. třídu ZŠ

Na dobrodružném příběhu jednoho sopečného ostrova žáci poznají, jak se z pustého neživého místa může stát ostrov plný života. V několikadenním programu plném her, tvoření  a zkoumání  si přiblížíme říši hornin a půdy, poznáme obyvatele rostlinné i živočišné říše a budeme sledovat vývoj ostrova až do chvíle, kdy se na něm objeví první lidé. Téma je inspirováno metodikou Zelený ostrov, kterou vypracovalo Centrum ekologických aktivit Sluňákov.

 

Za tajemstvím krajiny Bílých Karpat: Pobytový program pro 5. - 9. třídu ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima – kvarta)

Žáci se seznámí s unikátní krajinou Bílých Karpat a jejími ekosystémy (les, louka, sad). Na příkladu historického vývoje krajiny Bílých Karpat si uvědomí, že je možné hospodařit v krajině po staletí trvale udržitelným způsobem.  Že tak lze pokračovat i v současnosti, ukážeme na novodobých ekologických projektech v Hostětíně. Program je sestaven tak, aby žákům nabídl jak nové informace a pochopení souvislostí, tak bezprostřední prožitky přírody i radost z výtvarného či řemeslného tvoření.

Tři domovy

 Program zahrnuje témata sebeúcty, úcty k vlastnímu tělu, zdravé sexuality, vztahu k lidem v rodině a v širším společenství, vztahu ke svému okolí a planetě Zemi. To vše různými formami - povídání, sdílení, tvoření, kontakt s přírodou ...Program vedou lektoři Centra Veronica Hostětín ve spolupráci s lektory osobního rozvoje Kateřinou Juřenčákovou (www.iham.cz/nabizime/seminare-pro-skoly/) a Čeňkem Roseckým (www.tvorivaskola.cz). Program naplňuje RVP ZV v průřezových tématech Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.

Tento program je třídenní, ale je možné jej po domluvě prodloužit na 4 nebo 5 dní. 

POZOR - nabízíme zatím tyto termíny : 21.-23. únor, 7.-9. březen, 21.-23. březen. Jiné termíny možno konzultovat.

 

K programům obecně

Pobytový program nabízíme ve třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantě. Pobytové výukové programy můžete využít při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova (na středních školách Člověk a prostředí). Jsou vhodné i  jako seznamovací pobyty pro nové třídní kolektivy.

Pobytové programy probíhají v Centru Veronica, přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní malebné krajině Bílých Karpat.

Plný program zahrnuje dopolední, odpolední a zčásti večerní aktivity. Program je přizpůsobený věku účastníků. Pokud je to možné, probíhá velká část programu venku. Při čtyřdenním či pětidenním pobytu zařazujeme celodenní výlet. Program je sestaven tak, aby posílil jak poznání ekologických souvislostí, tak přímý prožitek přírody. Zahrnuje i tvořivou činnost a aktivity pro podporu otevřené komunikace a spolupráce mezi žáky.
Konkrétní podobu programu je možné a vhodné konzultovat předem, rádi vezmeme v potaz vaše požadavky. Můžete si zvolit zkrácený program za sníženou cenu.

Pobytové programy nabízíme celoročně (v zimních měsících se slevou). Můžete zvolit třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantu.
Váš pobyt začne první den obědem, odjezd poslední den je do 11 h. Jiná délka pobytu je možná po domluvě.
Pobyty nabízíme pro 16 - 30 žáků (větší či menší počty konzultujte předem).
Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu; za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.
Po předchozí domluvě vám pošleme závaznou přihlášku.

Ubytování: v energeticky úsporném pasivním domě, ve 2- 4 lůžkových komfortních pokojích s vlastním sociálním zařízením (kapacita 28 lůžek + 5 přistýlek, větší počty konzultujte předem) 

Stravování: plná penze (se svačinami a pitným režimem), vaříme s využitím regionálních, BIO a fairtradových potravin

K dispozici: kuchyňka s lednicí, základní sportovní potřeby, prostor přírodní zahrady, ohniště, v Centru je možnost nákupu regionálních výrobků.

Samoobslužné aktivity:
v Centru a blízkém okolí –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (questy - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly), geocaching (možnost zapůjčení GPS), sportovní hry na obecním hřišti 
další turistické cíle – hrad Brumov, Letní areál koupaliště Pitín, Muzeum Bojkovska, lázně Luhačovice aj.

Ceník

Cena za žáka (zahrnuje ubytování, stravu, program*)

*cena programu 20 Kč/hod je dotována z vnitřních zdrojů, můžete-li pokrýt plnou částku (např. formou dotace) činí částka 50 Kč/hod na žáka (tj. navýšení pak činí 180 kč na žáka na plný programový den)

 

Zimní ceny (listopad – březen)

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

1. - 4. třída

1 060 Kč

1 590 Kč

2 120 Kč

1 080 Kč

1 620 Kč

2 160 Kč

5. – 9. třída

1 340 Kč

2 010 Kč

2 680 Kč

1 440 Kč

2 160 Kč

2 880 Kč             

 Tři domovy            1 640 Kč (pro čistě chlapeckou nebo čistě dívčí třídu je cena 1 490 Kč, cena je pro minimálně 20 dětí)

Cena pro pedagoga

 

Zimní ceny (listopad – březen)

Letní ceny (duben – říjen)

Délka pobytu

3 dny

4 dny

5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

Ubytování*

500 Kč

750 Kč*

1000 Kč*

600 Kč

900 Kč*

1 200 Kč*

Strava

600 Kč

900 Kč

1 200 Kč

600 Kč

900 Kč

1 200 Kč

* při pobytu pro 20 a více účastníků na alespoň 3 noci má 1 pedagog nocleh zdarma, pro 26 a více účastníků na alespoň 3 noci 2 pedagogové nocleh zdarma

 

Bližší informace podá Kateřina Kohoutová, katerina.kohoutova@veronica.cz, 572 630 670

Rezervujte si co nejdříve volný termín, možno i na další školní rok.

Kontaktní osoba

Zdeňka Psotová

zdenka.psotova@veronica.cz
572 630 670, 572 641 855
Skype: zz.denka