Domů

CO2 liga dostala záštitu od Informačního centra OSN v Praze

Letošní, již 7. ročník CO2 ligy má zajímavého partnera. Stalo se jím Informační centrum OSN v Praze. Tato klimatická soutěž pro školy tak získává dalšího podporovatele. Děkujeme.

 

A co je vlastně CO2 liga?

CO2 liga je soutěž. Je to celoroční projekt, ve kterém se žáci základních a středních škol dozvídají zajímavé poznatky a pohledy na současný stav klimatu Země - a to především z pohledu změn, které můžeme očekávat v České republice. Rozebírá je jak z globálního hlediska, tak i bližší perspektivy každodenního života kolem nás. Soutěž měla původně lokální rozměr ve Zlínském kraji, ale teď již druhým rokem běží v rámci celé republiky a přihlašuje se do ní každým rokem na sedmdesát školních týmů.

Soutěž má celkem pět témat. Jedním z nich je klimatická změna obecně. Další témata (Jídlo, Doprava, Energie, Voda) navazují a vysvětlují souvislosti toho, co jíme, jak se dopravujeme, jak využíváme energii a jak hospodaříme s vodou s tím, co se děje s klimatem a co můžeme udělat pro zlepšení či přizpůsobení se situaci.

Informační centrum OSN pro Českou republiku poskytuje formální záštitu zajímavým projektům naplňujícím cíle a vize OSN - ke kterým patří i CO2 liga. Pražská kancelář OSN spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi na zvyšování povědomí o globálních tématech a Ekologický institut Veronica tak může prostřednictvím soutěže CO2 liga pomoct OSN šířit osvětu na poli ochrany klimatu.

„Klimatická změna s projevuje již nyní – a bude to právě současná mladá generace, která už naplno pocítí její důsledky, s nimiž se bude muset vyrovnávat. Proto je na to chceme připravit a naučit je, jak mohou tuto hrozbu proměnit v příležitost“, říká o soutěži Hana Machů z Ekologického institutu Veronica.

“Změna klimatu je jednou z největších výzev současnosti. Jedná se o tak komplexní problém, že míra porozumění i schopnosti připustit si reálné dopady zůstává poměrně nízké. CO2 liga je pro účastníky skvělou příležitostí k poznání příčin i rozsahu klimatické změny a k rozšíření poznání o tom, co lze udělat. Co mohou dělat vlády, firmy nebo jednotlivci pro to, aby lidstvo dokázalo zabránit nejhorším dopadům a udržet nárůst globální teploty nejlépe pod 1,5 ᵒC,” říká vedoucí informační kanceláře OSN v Česku Michal Broža.

.................

Organizace sedmého ročníku soutěže je podpořena grantem ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.