Domů

Děkujeme sdružení MIMSA za finanční dar 70 tisíc korun pro tábor handicapovaných dětí v Hostětíně

MIMSA je oficiální sdružení studentů, kteří na LF MU studují v anglickém studijním programu všeobecné lékařství. Tito studenti uspořádali akci na podporu handicapovaných dětí, konkrétně na získání finančního příspěvku pro děti postižené spinální svalovou atrofií (SMA). Pro spolek Smáci se jim podařilo získat více než 70.000 korun, za které mohou děti absolvovat svůj tábor v Hostětíně. 

Slavnostní předávání proběhlo v pátek 24. května v Brně.

Za příspěvek velmi děkujeme a velice si ho vážíme.