Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy

Ekoškola a Ekoškolka

Ekoškola (ZŠ a SŠ)

Ekoškola je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající.

Pokud chcete vědět podrobnosti, kontaktujte nás. Koordinujeme program ve Zlínském kraji. Více infomrací můžete také najít na webu www.ekoskola.cz

Ekoškola (MŠ)

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo. Pomocí 7 kroků a 4 témat můžete změnit svou školku a její prostředí k lepšímu.V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. 

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních.

Koordinujeme program ve Zlínském kraji, pokud chcete vědět podrobnosti kontaktní osobou je Zdeňka Psotová - [email protected], tel.: 572 630 670.  Více infomrací můžete také najít na webu ekoškolky. Mapu zapojených mateřských škol najdete zde.

Program Ekoškola v České republice koordinuje TEREZA.