Domů

Hodina Země

Staňte se součástí celosvětové akce pořádané ke zvýšení povědomí o klimatické změně! 
Co můžete udělat?
- oslovte a podpořte svou obec, město a veřejné instituce, aby v sobotu 25. března na jednu hodinu zhasli osvětlení svých budov a památek
- uspořádejte akci ve svém vlastním podniku, či se takové akce zúčastněte
- zhasněte na hodinu světlo ve svých domovech a dejte tak najevo symbolicky svou účast

Kde všude se letos zhasne? Ve které kavárně bude uspořádán koncert potmě? Kam za exkurzí po ztemnělých památkách?
Pro více informací sledujte http://www.hodinazeme.cz/

Letošní kampaň Hodina Země se koná za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.czwww.mzp.cz