Domů

Návštěvníci EXPO v Miláně si na našem stánku ekologicky vyšlapali mošt

Ekologický pohon stroje na mošt lákal k našemu stánku na EXPU v Miláně stovky návštěvníků. Atrakci jsme připravili ve spolupráci s Moštárnou Hostětín a společně jsme na Světové výstavě představili Bílé Karpaty, jejich tradice a naši práci na poli ochrany životního prostředí a klimatu.

Naše prezentace byla součástí oslav Světového dne životního prostředí (připadl na 5. června), které zaštiťovalo Ministerstvo životního prostředí ČR. V rámci oslav proběhl i seminář na téma adaptace na klimatickou změnu v horských regionech, což je téma, kterému se již mnoho let Ekologický institut Veronica věnuje.

„Globální změna klimatu se dotkne celého světa, Českou republiku nevyjímaje. Je potřeba se na tuto změnu připravit a nebrat ji jako hrozbu, ale jako příležitost“, říká o klimatu Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica. „V blízké budoucnosti můžeme u nás očekávat stále větší vlny veder, sucha, problémy s podzemní vodou a více extrémních jevů jako jsou povodně či vichřice. To s sebou přinese řadu změn, na které je potřeba reagovat již nyní. Naše organizace se tématem ochrany klimatu intenzivně zabývá, jsme proto rádi, že jsme mohli získané poznatky na EXPO sdílet s lidmi z celého světa. V rámci ČR je nyní sdílíme s účastníky cyklu seminářů a letních škol zaměřených na soběstačnost v oblasti potravin, zásobování vodou, stavitelství a bydlení, které se konají a budou konat v Hostětíně a v Brně“, dodává Gaillyová.

Moštárna Hostětín se účastnila doprovodného programu - prezentace a ochutnávky přírodních produktů a výrobků z původních karpatských plodin, z nichž mnohé se pyšní regionální značkou Tradice Bílých Karpat.

Jako ukázku využívání obnovitelných technologií jsme si připravili netradiční interaktivní prvek – zájemci si mohli s použitím vlastní síly vymoštovat jablka, a to na speciálně upraveném jízdním kole, které vyrábí elektřinu pro pohon odšťavovače. Lahodná čerstvá šťáva tak byla osvěžující odměnou za tělesný výkon při šlapání při výrobě elektřiny. Speciálně upravené kolo jsme připravili ve spolupráci s českým dodavatelem obnovitelné energie, firmou Nano Energies, a.s.

Ekologický institut Veronica se akce účastnil na pozvání Ministerstva životního prostředí ČR.