Domů

Nevíte kam s dětmi? Zkuste naši Badatelskou stezku.

"Vlez v les", pojď bádat do přírody a poznávat místní krajinu. Seznámíte se lesním pamětníkem, který na krajinu vzhlíží přes sto let. Zjistíte, že mrtvé stromy dávají lesu život. Prozkoumáte život na pasece i v prameništi. Budete se kochat pohledem do korun stromů, měřit jejich výšku a odhadovat věk lesních bukových velikánů. A poznáte i to, jak je lesní prostředí ovlivněno člověkem. Inu – za dvě hodinky poznáte náš les natolik, že se stane vaším důvěrným kamarádem…

Naše nová stezka má 6 zastavení a potřebujete k ní pracovní listy (stáhněte si je z webu anebo vyzvedněte vytištěné v Centru Veronica) a batůžek s pomůckami, který si můžete vypůjčit v Centru Veronica. Chcete-li si vypůjčení batůžku předem domluvit, tak volejte, pište :-) 

Stezka je určena pro děti ve věku cca 8-12 let, ale může si ji projít každý, kdo si chce chvíli hrát, bádat a poznávat...

Pracovní listy si můžete stáhnout na: http://hostetin.veronica.cz/samoobsluzne-aktivity