Domů

CO2liga - zahajujeme nový ročník klimatického programu pro školy

Celoroční environmentálně vzdělávací program do vaší školy, který vám představí klimatický rozvrat od A do Z.
Soutěž, ve které nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým soutěží s časem, aby se mu včas podařilo omezit produkci skleníkových plynů a zabránilo se nebezpečnému oteplení planety.
Jednotlivá témata CO2 ligy se budou týkat místa, kde žijete. Zjistíte, jak ovlivní klimatický rozvrat život v České republice a ve vaší obci, jak můžeme snížit jeho dopady a jak se na něj můžeme připravit.
Dozvíte se řadu informací a zároveň budete provádět nejrůznější praktické úkoly – zajímavé, zábavné i odborné.
Dostanete unikátní výukové materiály z dílny Ekologického institutu Veronica, například sérii vzdělávacích videí o klimatu (podívejte se na Příčiny globální změny, Dopady globální změny klimatu či Adaptace).
Činnost týmu CO2 ligy vtáhne do dění celou školu, podpoří spolupráci mezi žáky navzájem i mezi školou, obcí a veřejností.
Své týmy přihlašujte do 15. října 2020 na www.co2liga.cz