Domů » O nás » Řešené projekty

Environmentální sociální podnik

Na tento projekt poskytována finanční podpora EU/ESF

 

Zpracovna ovoce a kavárna Veronica

Environmentální sociální podnik podporuje biodiverzitu v sadech zpracováním a prodejem výrobků z místního ovoce a bylin. Provozuje kavárnu ve Slavičíně, která podporuje regionální výrobce a zaměstnává osoby znevýhodněné na pracovním trhu.

 

Projekt se zaměřuje na několik problémů v regionu, které mají environmentálně-sociální dopad:

1. MÁLO PRACOVNÍCH MÍST PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ CÍLOVÉ SKUPINY

V našem regionu je málo příležitostí, které reagují na potřeby cílové skupiny (snížené úvazky, směnnost aj.). Současně jsou nevyužité kapacity žadatele jako významného zaměstnavatele v obci. V projektu nabízíme využití kapacity místní kuchyně pro zpracování ovoce a bylin, pečení a přípravu pochutin do kavárny ve Slavičíně. Pracovníci z cílové skupiny budou obsluhovat také v kavárně.

2. ÚBYTEK BIODIVERZITY A NÍZKÉ VYUŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ PRODUKCE

Je potřeba zvýšit biodiverzitu v místních ovocných sadech, pečovat o ně, podpořit pěstování a zpracování ovoce a bylin - nejlépe v režimu ekologického zemědělství, pečovat o krajinu. Projekt zvyšuje regionální produkci, podporuje místní ekonomiku, s využitím regionální značky Tradice Bílých Karpat. Bude využívat suroviny od regionálních pěstitelů a dodavatelů a biopotraviny.

CÍLE PROJEKTU:

Nová zpracovna ovoce v Hostětíně a kavárna ve Slavičíně:

  • vytváří nová pracovní místa pro sociálně znevýhodněné cílové skupiny
  • podporuje péči o sady a zpracování ovoce z nich
  • podporuje odběr místních výrobků, nakupuje od regionálních výrobců a pěstitelů
  • propaguje a podporuje místní ekonomiku, zdravý životní styl
  • využívá kapacit žadatele a zvyšovat zaměstnanost
  • působí jako prostor pro setkávání podporovatelů nově vzniklého env. sociálního podniku
  • pomáhá budovat komunitní trh
  • důsledně dodržuje kritéria env. šetrnosti

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

  • Osoby pečující o malé děti
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

OČEKÁVANÉ ZMĚNY / DOPADY PROJEKTU:

1. zkvalitnění života cílové skupiny

Budou vytvořena nová pracovní místa. Cílové skupiny tak získají práci v místě, na zkrácený úvazek, péče
bude věnována rozvoji jejich kompetencí i zvyšování kvalifikace (vzdělávací kurzy).

2. zavedení nových, kvalitních produktů na trh

Bude se jednat o zpracování ovoce a bylin: výroba sušeného ovoce, povidel, pečeného čaje, sušenek, které budou certifikované jako regionální produkty Tradice Bílých Karpat a budeme usilovat i o certifikaci BIO. Dále pečení moučníků a výroba pomazánek, jako suroviny budou využívány výpěstky z nových pozemků, které byly organizaci svěřeny do péče a regionální suroviny. Pro výrobu se propojí volné kapacity žadatele v kuchyni Centra Veronica v Hostětíně se zásobováním nově vzniklé kavárny ve Slavičíně.

3. vytvoření nového environmentálně-sociálního podnikatelského prostoru a budování komunitního trhu

Vznikne první regionální kavárna svého druhu ve Slavičíně (a v regionu). Zaměří se na domácí pečení, regionální výrobky, biovýrobky, zdravé svačiny (pomazánky), prodej fairtradové kávy, biomoštů, čerstvých ovocno-zeleninových šťáv ze sezónního ovoce a především prodej produktů environmentálního sociálního podniku (zpracovny) - pečený čaj, sušené ovoce, sušenky, povidla.

4. zvýší se biodiverzita na pozemcích žadatele

Cílem je péče o sady, zachování starých regionálních odrůd prostřednictvím zpracování úrody a prodeje výrobků, podpora biodiverzity: pěstování bylin a dalších rostlin, podpora návratu hmyzu včetně včel a dalších drobných živočichů na pozemky, opatření pro zadržování vody.