Domů

Nápadník aktivit pro ekologickou výchovu handicapovaných dětí

Spolek Tradice Bílých Karpat  se po celý rok věnoval spolupráci s handicapovanými a rozvíjel EVVO v Hostětíně se zaměřením na tuto cílovou skupinu. Výstupem projektu je scénář pobytového programu, jehož aktivity jsme pilotně ověřovali se skupinou dětí se svalovou atrofií. Program představuje téma Vody, v mnoha různých směrech a činnostech, které jsou přizpůsobeny různým druhům tělesného postižení - vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím dětem.

Aktivity s tématikou Vody jsme shromáždili do Nápadníku, který vám nabízíme ke stažení zdarma. Dětem v něm představujeme vodu jako vzácnou, důležitou, zázračnou každodenní součást našich životů. Ponoříme se do její energie, budeme ji pozorovat a vnímat, abychom obnovili prastaré spojení s tímto živlem.

Děti s tělesným postižením mají specifické potřeby pro poznávání světa. V Nápadníku se jim snažíme zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím přírody, podnítit jejich zvědavost, chuť objevovat a zkoumat prostor kolem sebe, aby jej v rámci svých možností poznaly, pochopily a vytvořily si k němu kladný a láskyplný vztah.

Aktivity jsou vedeny hrou a prožitkem. Děti se věnují i badatelské činnosti, pokusům. Důraz je kladen na rozvoj smyslového poznávání a sebereflexi. Aktivity jsou rozděleny do několika tématických celků, které děti seznámí s vlastnostmi vody, koloběhem vody v přírodě, její funkcí v krajině a důležitostí správného hospodaření s vodními zdroji. Také se podívají na to, jak zacházíme s vodou v našem každodenním životě a co může každý z nás udělat pro to, aby bylo vody dostatek. Aktivity jsou inspirací, můžete je jakkoliv přizpůsobit podle konkrétních potřeba a možností dětí.

Nápadník vám rádi zašleme v pdf na e-mail. Napište si o něj na: tbk@tradicebk.cz

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.