Domů

Znáte svoji uhlíkovou stopu? My ano! Je 7-8x nižší než podobných organizací!

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Zaměřuje se na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod.

Uhlíkovou stopu v Centru Veronica jsme začali měřit v roce 2014 a výsledky máme až do roku 2020. Stopa je zhruba 7 - 8x menší než podobných institucí. Ukázalo se, že při použití ekologických technologií dnes běžně dostupných na trhu a při preferenci veřejné dopravy u služebních cest lze dosáhnout výrazně nižší uhlíkové stopy na jednoho zaměstnance.  

Zajímají vás podrobnosti? Zde jsou: https://www.veronica.cz/uhlikova-stopa