Domů

V Hostětíně proběhne druhý ročník Klimatické akademie

Každému, koho zajímá problematika změny klimatu v nejširších souvislostech a chce poznat možnosti udržitelných řešení, bude patřit druhý ročník naší Klimatické akademie. Účastníci získají znalosti a dovednosti potřebné pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Vzdělávací program bude trvat půl roku. 

Hostětínská klimatická akademie je pro všechny aktivní lidi, které trápí klimatická krize a mají chuť s tím něco dělat – jen si nejsou jisti co a jak. Jsou odhodlaní a chtějí posouvat svoji obec nebo místo, kde žijí či pracují, směrem k uhlíkové neutralitě. V Akademii se dozví, co potřebují pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní, aby mohli zamýšlené změny dosáhnout. 

Akademie začíná pětidenním setkáním v Hostětíně, které bude probíhat od 19. do 24. srpna 2022. Poté budou následovat další setkání, na kterých si budou účastníci prohlubovat své znalosti i dovednosti pro plánování klimatických aktivit. Výsledkem celého programu je promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Za úvodních 5 dní účastníci zjistí, co se vlastně děje s klimatem a co s tím mohou udělat. Budou diskutovat o snižování uhlíkové stopy, poznají názory na klimatickou krizi pohledem předních českých odborníků, ale i sociologů. Nejnovější poznatky budou doplněny řadou konkrétních praktických příkladů a ukázek a samozřejmostí budou i exkurze do míst, kde již fungují udržitelná řešení. Změna klimatu bude představena i z pohledu zemědělského, kde se budou diskutovat možnosti využívání obnovitelných zdrojů v krajině i hrozby sucha. Komplexnost získaných informací doplní téma klimatické žaloby.

 

Více informací: https://www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

................................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Domů

Závěrečná konference CO2 ligy 2021/22

CO2 liga je vzdělávací program, který zprostředkovává žákům informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice, o možnostech, jak se na ně připravit (adaptace) a jak změnu klimatu zmírňovat (mitigace).

Program se zaměřuje především na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci. Je rámován jako plnění Mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží naplnit závazky Pařížské dohody. Program probíhal ve čtyřech kolech po celý školní rok 2021/2022. Týmy, jejichž práce byla nejlepší, se prezentovaly na závěrečné konferenci. 

............................................

 

Za možnost uspořádat akci a za záštitu děkujeme Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a předsedovi výboru Zbyňku Linhartovi. Děkujeme také za záštitu místopředsedkyni Senátu, paní Jitce Seitlové, díky které jsme měli možnost ochutnat skvělý veganský raut. Rovněž děkujeme za záštitu a za dary pro účastníky Ministerstvu životního prostředí a agentuře CENIA.

............................................

Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů.

 

 

 

Domů

Dáša Vitulová

Cukrářka a kavárnice

Domů

Jana Dopitová

Cukrářka a kavárnice

Domů

Cukrářka a kavárnice

Jana Dopitová

Domů

Iveta Šebáková

Cukrářka, kavárnice, pokojská a zahradnice

Domů

Mgr. Jiřina Sládková

Koordinátorka komunikace

Jiřka přišla do Hostětína v létě 2022 jako koordinátorka klimatické komunikace, k čemuž ji předurčuje vystudovaná žurnalistika. 

Domů

Mgr. Blanka Szabová

Lektorka EVVO, vrchní včelařka a kavárnice

Domů

Mgr. et Mgr. Karla Vincenecová

Průvodkyně klimatickým vzděláváním a přírodní zahradou, certifikátorka přírodních zahrad

Absolventka Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity (učitelství matematiky a biologie) a Univerzity Palackého v Olomouci (botanika). V Centru Veronica Hostětín pracuje od jara 2013.

Karla působí na několika pozicích: jako ekoporadkyně, certifikátorka přírodních zahrad, lektorka, projektová pracovnice, botanička.

Domů

Mgr. Ilona Zálešáková

ilona.zalesakova@veronica.cz
771 270 386
572 630 670

Lektorka EVVO, projektová pracovnice

Mikrobioložka Ilča pracuje v Hostětíně od léta 2021, kdy se rozhodla skončit s vědeckou kariérou a věnovat se své touze - učit děti. Ilča lektoruje jednodenní i pobytové výukové programy pro školy. Ráda tvoří, spíše větší věci, taky vytváří a renovuje nábytek. Na její tváři najdete stále úsměv. 

Stránky