Titulní stránka » Nabídka programu

Jablečná slavnost 2021 se bohužel nekoná!

Tato akce již proběhla.

Termín: 26. 9. 2021
Místo konání: Hostětín

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Hostětínská klimatická akademie - úvodní kurz

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Klimatické akademie. Celkem 15 účastníků a účastnic se během pěti dnů školilo ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. 

Hostětínská klimatická akademie je půlroční vzdělávací program pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Její účastníci a účastnice získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.

Tisková zpráva: https://www.veronica.cz/tiskove-zpravy?i=315  |  Pozvánka na akci: https://hostetin.veronica.cz/node/1266

..................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Domů

Zahájili jsme Hostětínskou klimatickou akademii - půlroční cyklus pro klimatické aktivisty

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Hostětínské klimatické akademie.

Přivítali jsme 15 účastníků a účastnic, kteří se během pěti dnů školili ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Týdnem to pro ně ale nekončí, protože vzdělávací program bude trvat celého půl roku. Během této doby získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Výsledkem celého programu je jejich promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Hostětínskou klimatickou akademii připravujeme pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.

Na programu byla témata klimatické krize a možnosti řešení dopadů. Účastníci poznali hnutí na klimatické scéně a seznámili se s pozitivními příklady dobré praxe, především z Hostětína. Získali i sociologický pohled a úvod do plánování kampaní. V rámci exkurzí poznali místa, kde jsou realizovány projekty hospodaření s vodou i krajinářské projekty. Nejvíce oceňovali možnost diskuze a výměny zkušeností, spolu s velkou podporou, kterou dostávají.

Do svých aktivit plánují jít s odvahou, což je i motto podporovatele programu Active Citizens Fund. “Mít odvahu nejprve sám sobě cosi přiznat, rozpitvat svoje chování, například výpočtem vlastní uhlíkové stopy. Potkat podobně otevřené lidi a poslechnout si ty, kteří už vědí a vidí o kus dál. Vidět pozitivní příklady, že se lze vzdát některých výdobytků civilizace a neochudit se o kvalitu života” shrnuje důvody zapojení se do programu jeden z účastníků.

Účastníci a účastnice si na konci úvodního kurzu stanovili své cíle, mezi které patří například aby obec vyhlásila stav klimatické nouze a přistupovala ke svým aktivitám s ohledem na uhlíkovou stopu a vliv aktivit na klima. Další si klade za cíl úpravu projektové dokumentace tak, aby plánované parkoviště v obci umožňovalo vsakování vody, vybudovat komunitní zahradu u základní školy či využít geotermální energii pro vytápění obecního domu. 

Chtějí také působit na lidi, informovat, šířit osvětu o klimatickém rozvratu a o možných opatřeních. Při dalších setkáních v rámci Klimatické akademie budou účastníci a účastnice své plány na klimatickou kampaň upřesňovat, vytvoří si strategii a plán a své záměry uskuteční.

 

Zde najdete:

.................................................

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc
znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Domů

Irena Stehlíková

Lektorka

Irča přišla do Hostětína o prázdninách 2021 a její první pracovní rolí byla Ribanna :-) Přišla k nám po svém desetiletém pobytu za mořem v anglicky mluvící zemi, když v době kovidové zjistila, že doma je doma. Irča je šikovná na všechno. Umí pečovat o lidi, cvičí jógu, umí grafiku, tančí nejen u plotny. Je to správná žena na správném místě.

Domů

Josef Zimola

Lektor

Pepa přišel do Hostětína hned po státnicích z oboru Ochrana a tvorba životního prostředí na Ostravské univerzitě v červnu 2021. Věnuje se hlavně lektorování programů EVVO pro školy, v roli indiánského náčelníka vedl letní tábory pro rodiče a děti a můžete ho vidět i v našem obchůdku nebo na zahradě. Má rád přírodu, bělokarpatskou krajinu a fotografování. 

Titulní stránka » Nabídka programu

Kosa pro 21. století (kurz kutí a práce s kosou)

Tato akce již proběhla.

Termín: 28. 8. 2021 od 10.00 do 17.00
Místo konání: Hostětín

"Když na někoho přijde stres, může pomoci bublinková fólie. Velmi osvědčeným medikamentem zdá se býti i obyčejná čokoláda. Nebudu chodit okolo horké kaše a rovnou vám prozradím, že tím nejlepším receptem je pokosit si svou zahradu vlastnoručně nakutou kosou. Zpočátku to nemusí být snadné, ale není to ani nic světaborného, co by se nedalo naučit a rozvíjet vlastní pílí".
                                                                                             Martin Fila, lektor kurzu

Co vás čeká na aktivním kurzu:

 • něco málo o historii kosy
 • popis, konstrukce nástroje
 • typy kos, použití v praxi
 • kutí kosy – způsoby a technika
 • ostření kosy
 • seřízení kosy
 • zkušební kosení

Délka kurzu – celodenní, cca 7 hodin. V ceně kurzu není žádné občerstvení, vezměte si s sebou, i nápoje. Kurz probíhá pouze venku, v přírodní zahradě Centra Veronica. Při trochu horším počasí může být teoretická část v altánu na zahradě, praktická část v zahradě. 

Cena kurzu 999 Kč

 

Tento kurz neorganizuje Centrum Veronica, ale je v režii Martina Fily z Kosenky, který vás přivítá v prostorách naší přírodní zahrady.

Přihlášky směřujte na:

Martin Fila
732 469 009 
[email protected]

(napište SMS, Martin funguje spíš na mobilu, než na mailu).

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Závěrečná konference CO2 ligy 2020/2021

Titulní stránka » Nabídka programu

Hostětínská klimatická akademie

Tato akce již proběhla.

Termín: 20. 8. 2021 od 18.00 do 25. 8. 2021 12.00
Místo konání: Hostětín

Trápí vás klimatická krize a zdá se vám, že řešení je v nedohlednu?
Máte chuť s tím něco dělat, jen si nejste jisti co a/nebo jak?
Jste odhodlaní posouvat společnost k uhlíkové neutralitě tam, kde žijete nebo pracujete?
Připadáte si v tom sám/a? Chcete se potkat s lidmi, kteří řeší stejné otázky jako Vy?

Pokud ano, pojďme do toho společně. S odvahou. 

 

Už na to nebudete sami. V půlroční klimatické akademii si společně od srpna do února povíme, jak udělat vše potřebné pro to, aby klimatické aktivity ve vaší obci či regionu byly úspěšné a aby se vaše obec/region mohly posunout o kousek víc k uhlíkové neutralitě.
Dozvíte se vše o ochraně klimatu na místní úrovni a také o tom, jak plánovat místní akce, do všechno potřebujete, kdo vám může pomoct. Ukážeme zajímavé příklady a lidi.
Pomůžou nám k tomu zajímaví lektoři, špičkoví odborníci i parta podobně naladěných účastníků a účastnic akademie.
 

Témata

 • O klimatické krizi

  • Klimatická změna, dopady klimatické krize, Změna klimatu a krajina, Uhlíková stopa, dekarbonizace, Pozitivní příklad Hostětín, Sociologický pohled na klimatický aktivismus
  • Regiony pro klima (obec, MAS, mikroregion, kraj), Klimatická scéna v ČR, pozitivní příklady, Změna klimatu, krajina, zemědělství

  O kampaních

  • Úvod do kampaňování, tvorba kampaní, Tvorba strategií, Budování lokálních (klima) skupin, Občanské aktivity a nástroje ochrany klimatu, Právní a správní nástroje pro klimatické aktivisty
  • Média (tradiční a sociální média), Klimatická scéna v ČR, pozitivní příklady, Advocacy, lobbing

  Péče o sebe

  • Jak nevyhořet, environmentální žal

  Volitelné

  • Fundraising pro místní projekty, Komunikační dovednosti, komunikační kuchařka, facilitační dovednosti, Argumentace a vyjednávání, nenásilná komunikace
  • Metody pro aktivizaci a zapojování veřejnosti, práce s nimi, vyzývání veřejnosti

  Mimo workshopy, přednášky a moderované diskuse můžete očekávat čas na odpočinkové aktivity, stmelení kolektivu, poznávání krajiny Bílých Karpat (na úvodním setkání v Hostětíně) a exkurze na další inspirující místa.

 

Termín: 

 • Úvodní setkání proběhne 20. až 25. srpna v inspirativním prostředí v Hostětíně.
 • Druhé, nejspíše víkendové setkání, bude na podzim 2021 v Brně (v případě shody by brněnské setkání šlo posunout do pracovního týdne). 
 • Třetí kratší setkání bude u vás, tzv. „v místě", půjde o setkání lektorů a lektorek s místními skupinami, dle individuální potřeby. 
 • Závěrečné, pravděpodobně 1-2denní setkání proběhne v lednu/únoru 2022.

Klimatická akademie je intenzivní komplexní kurz, který si vyžaduje účast na všech setkáních. Mezi setkáními budete pracovat se svou skupinou či skupinkou a následně výsledek představovat ostatním. Velkou část tak bude tvořit Vaše samostatná práce, příprava a prezentace ostatním a diskuze s kolegy. 
Po celou dobu Akademie budeme o plánovaných kampaních společně diskutovat s účastníky i lektory, získávat zpětnou vazbu a postupně zpřesňovat představy o kampani.

 

Cena: 2500 Kč za celou půlroční akademii

Přihlášky: Registrační formulář najdete zde na webu pod textem. Přihlašujte se prosím obratem, místa se rychle plní.
Pokud by formulář nefungoval, napište prosím mail na [email protected], formulář vám pošleme. Díky moc.

 

Kontaktní osoba ohledně programu akce: 

Yvonna Gaillyová, [email protected]

 

Další informace, představení lektorů a lektorek, podrobnosti k ubytování a další najdete na:

www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

 

 

 

Podrobnosti k ceně

Klimatickou akademii podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Zdarma je organizace, program, i ubytování. Zaplatíte jen příspěvek na stravu. Cena je 2500 Kč za celou akademii. Pokud by částka byla překážkou vaší účasti, dejte nám vědět. Chcete-li umožnit účast i ostatním (solidární cena), doporučujeme a oceníme 5000 Kč.

Zúčastníte se?

Přihlaste se on-line, vyplněním formuláře Registrace na akci, který najdete pod textem. Oficiální termín pro přihlašování sice již byl, ale 2-3 zájemce ještě můžeme přijmout, takže neváhejte a jděte na přihlášení.
Více informací o Hostětínské klimatické akademii www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Máme otevřeno i o víkendech, těšíme se na vás

Od června 2021 máme otevřeno každý víkend od 10 do 17 hodin (kromě 26.6., aktuality sledujte na FB)

Přijeďte si na mošt, posedět v přírodní zahradě Centra Veronica, projít se po naučné stezce Naokolo Hostětína, najít poklad, prohlédnout si ekologické projekty a sochy v krajině , zkusit projít Bludištěm anebo přijďte prostě jen tak...

Rádi vám půjčíme (či prodáme s sebou) mapu okolí Hostětína s vyznačením naučných stezek.

Nabídneme vám pracovní listy, díky které vás zábavnou formou provedou Hostětínem anebo jeho okolím. K dispozici jsou tyto pracovní listy:

 • Přírodní zahrada (pracovní list k vyplnění, pro děti)
 • Mapa sadu starých místních odrůd ovoce (pro dospělé)
 • Švihácká hledačka - Švihácká hledačka představuje tradiční řemeslo, kterým byl zdejší kraj proslulý – a to miškářství neboli šviháctví. Místní muži odcházeli do světa miškovat (tedy kastrovat) dobytek – a zdejší ženy zde zůstávaly samy. Hledačka živou formou a ve verších popisuje, jak se jim žilo.
 • Živ-li´s s živly (Ekohledačka - poznávání ekologických projektů) 
  Představíme vám naše ekologické projekty, ovšem zcela jinak. Jako živly, které oživují obec. Voda, oheň, vzduch, země, pokud je člověk umí šikovně využít, mohou umožnit obci její rozvoj a dávají jí život. Hledačka poetickou formou a ve verších ukazuje na velmi těsné propojení ekologické infrastruktury v obci s přírodou a jejími dary.
  Trasa je vedená po zpevněných i polních cestách. 
 • Bludiště - terénní kvíz, při kterém se můžete i ztratit :-) Začátek je na panelu na moštárně, kde si vezmete mapu trasy a najdete všechny potřebné pokyny.

Všechny pracovní listy si můžete stáhnout v sekci Co dělat v Hostětíně anebo vytištěné vyzvednout v Centru Veronica.

Můžete si také koupit mošt či jiné regionální výrobky v našem obchůdku.

Bohužel, o víkendech nezajišťujeme stravování ani není otevřený obchod s potravinami. Dovezte si zásoby s sebou a můžete si udělat piknik v zahradě :-)

 

Těšíme se na vás.

 

Domů

V sobotu 26. června máme pro veřejnost zavřeno

Omlouváme se, ale probíhá tady soukromá akce. 

Stránky