Titulní stránka » Nabídka programu

Budoucnost komunitní energetiky ve Zlínském kraji

Tato akce již proběhla.

Termín: 18. 11. 2021 od 09.30 do 16.00
Místo konání: Hostětín

Pořadatel:  Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.  a  Ekologický institut Veronica/Centrum Veronica Hostětín ve spolupráci s  Krajskou sítí  MAS Zlínského kraje a obcí Hostětín

 

Akce se koná u příležitosti 15. výroční dokončení pasivní budovy Centra Veronica Hostětín, která tehdy byla první českou veřejnou budovou postavenou v pasivním standardu.

 

Komunitní energetika, resp. energetická komunita je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a dalších energií. Občané, obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity.

 

Program:

Dopolední blok: 10-12

 • Místo komunitní energetiky v energetické koncepci Zlínského kraje – Miroslava Knotková, ředitelka EAZK
 • Komunitní energetika, její význam a přínosy pro udržitelný rozvoj venkovských oblastí – Jiří Krist, předseda  NS MAS
 • Komunitní energetika a občanské elektrárny v Rakousku – Christian Schrefel, radní, Wolkersdorf

12-13  Slavnostní, klimaticky uvědomělý oběd s přípitkem Centru Veronica Hostětín

 

Odpolední blok: 13-16

 • Představení projektů komunitní energetiky, Tomáš Jagoš, Hnutí Duha
 • Ekonomické a právní aspekty komunitní energetiky – David Blažek, FrankBold Energy
 • Komunitní energetika a velké energetické korporace
 • Význam komunitní energetiky pro dekarbonizaci – Jan Hollan, Czech Globe
 • Na závěr pro zájemce: Prohlídka hostětínské výtopny na biomasu a fotovoltaických elektráren.

 

Účast je bezplatná.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o přihlášení přes formulář a pokud možno ne více než 2 účastníků z jedné organizace. https://forms.gle/UErHPHjZNuVrYQ399

Kontakt: petra.novakova@veronica.cz

 

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Dobrovolnický víkend s oslavou 35 let práce Veroniky v ochraně přírody

Tato akce již proběhla.

Termín: 24. 9. 2021 od 18.00 do 26. 9. 2021 10.00
Místo konání: Hostětín

Slavíme 35 let naší práce v ochraně přírody. A oslavíme to - jak jinak - dobrovolnickou prací pro přírodu. Budeme tvořit zelenou střechu na novém přístřešku pro venkovní pec a věnovat se podzimním pracem v hostětínské přírodní zahradě.

Kromě 35 let časopisu Veronica máme letos i jiná kulatá výročí - například 30 let ekoporadny, 25 let od založení kořenové čistírny, 15. výročí našeho pasivního domu, 10 let CO2 ligy a ekomapy, 5 let práce s handicapovanými a také první rok fungování naší nové kavárny ve Slavičíně, kam určitě také zavítáme.

Akce se koná v sobotu 25. září, s tím, že vás rádi přivítáme už v pátek navečer a budeme rádi, když s námi zůstanete do neděle. Nocleh a dobré jídlo jsou zajištěny na Veronice, můžete-li, tak si vezměte vlastní spacák. Ostatní podrobnosti ohledně programu napíšeme přihlášeným.

 

Těšíme se na společné setkání. Napište nám prosím co nejdříve (nejpozději do 19.9.), zda přijedete, nebo ne. A pokud ano, tak prosím vyplňte i přihlášku na https://forms.gle/MZKkRCZvHpWPvowi8. Včasná odpověď nám pomůže lépe připravit celou akci.

Krásný den a děkujeme, že jste s námi.

Za organizační tým

Hana Machů

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Jablečná slavnost 2021 se bohužel nekoná!

Tato akce již proběhla.

Termín: 26. 9. 2021
Místo konání: Hostětín

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Hostětínská klimatická akademie - úvodní kurz

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Klimatické akademie. Celkem 15 účastníků a účastnic se během pěti dnů školilo ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. 

Hostětínská klimatická akademie je půlroční vzdělávací program pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Její účastníci a účastnice získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.

Tisková zpráva: https://www.veronica.cz/tiskove-zpravy?i=315  |  Pozvánka na akci: https://hostetin.veronica.cz/node/1266

..................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Domů

Zahájili jsme Hostětínskou klimatickou akademii - půlroční cyklus pro klimatické aktivisty

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Hostětínské klimatické akademie.

Přivítali jsme 15 účastníků a účastnic, kteří se během pěti dnů školili ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Týdnem to pro ně ale nekončí, protože vzdělávací program bude trvat celého půl roku. Během této doby získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Výsledkem celého programu je jejich promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Hostětínskou klimatickou akademii připravujeme pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.

Na programu byla témata klimatické krize a možnosti řešení dopadů. Účastníci poznali hnutí na klimatické scéně a seznámili se s pozitivními příklady dobré praxe, především z Hostětína. Získali i sociologický pohled a úvod do plánování kampaní. V rámci exkurzí poznali místa, kde jsou realizovány projekty hospodaření s vodou i krajinářské projekty. Nejvíce oceňovali možnost diskuze a výměny zkušeností, spolu s velkou podporou, kterou dostávají.

Do svých aktivit plánují jít s odvahou, což je i motto podporovatele programu Active Citizens Fund. “Mít odvahu nejprve sám sobě cosi přiznat, rozpitvat svoje chování, například výpočtem vlastní uhlíkové stopy. Potkat podobně otevřené lidi a poslechnout si ty, kteří už vědí a vidí o kus dál. Vidět pozitivní příklady, že se lze vzdát některých výdobytků civilizace a neochudit se o kvalitu života” shrnuje důvody zapojení se do programu jeden z účastníků.

Účastníci a účastnice si na konci úvodního kurzu stanovili své cíle, mezi které patří například aby obec vyhlásila stav klimatické nouze a přistupovala ke svým aktivitám s ohledem na uhlíkovou stopu a vliv aktivit na klima. Další si klade za cíl úpravu projektové dokumentace tak, aby plánované parkoviště v obci umožňovalo vsakování vody, vybudovat komunitní zahradu u základní školy či využít geotermální energii pro vytápění obecního domu. 

Chtějí také působit na lidi, informovat, šířit osvětu o klimatickém rozvratu a o možných opatřeních. Při dalších setkáních v rámci Klimatické akademie budou účastníci a účastnice své plány na klimatickou kampaň upřesňovat, vytvoří si strategii a plán a své záměry uskuteční.

 

Zde najdete:

.................................................

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc
znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Domů

BDes (Hons) Irena Stehlíková, DiS.

Lektorka EVVO, grafička, projektová pracovnice, propagátorka

Irča přišla do Hostětína o prázdninách 2021. Přišla k nám po svém desetiletém pobytu za mořem v anglicky mluvící zemi, když v době kovidové zjistila, že doma je doma. Irča je šikovná na všechno. Umí pečovat o lidi, cvičí jógu, umí grafiku, tančí nejen u plotny. Je to správná žena na správném místě.

Domů

Mgr. Josef Zimola

Lektor EVVO, průvodce přírodní zahradou, projektový pracovník, propagátor

Pepa přišel do Hostětína hned po státnicích z oboru Ochrana a tvorba krajiny na Ostravské univerzitě v červnu 2021. Věnuje se hlavně lektorování výukových i pobytových programů EVVO pro školy. Podílí se na vedení letních táborů pro rodiče a děti a rád tráví čas i v naší přírodní zahradě. Je milovníkem přírody, bělokarpatské krajiny a lidové architektury. Baví ho fotografování, birdwatching a softtenis. 

Titulní stránka » Nabídka programu

Kosa pro 21. století (kurz kutí a práce s kosou)

Tato akce již proběhla.

Termín: 28. 8. 2021 od 10.00 do 17.00
Místo konání: Hostětín

"Když na někoho přijde stres, může pomoci bublinková fólie. Velmi osvědčeným medikamentem zdá se býti i obyčejná čokoláda. Nebudu chodit okolo horké kaše a rovnou vám prozradím, že tím nejlepším receptem je pokosit si svou zahradu vlastnoručně nakutou kosou. Zpočátku to nemusí být snadné, ale není to ani nic světaborného, co by se nedalo naučit a rozvíjet vlastní pílí".
                                                                                             Martin Fila, lektor kurzu

Co vás čeká na aktivním kurzu:

 • něco málo o historii kosy
 • popis, konstrukce nástroje
 • typy kos, použití v praxi
 • kutí kosy – způsoby a technika
 • ostření kosy
 • seřízení kosy
 • zkušební kosení

Délka kurzu – celodenní, cca 7 hodin. V ceně kurzu není žádné občerstvení, vezměte si s sebou, i nápoje. Kurz probíhá pouze venku, v přírodní zahradě Centra Veronica. Při trochu horším počasí může být teoretická část v altánu na zahradě, praktická část v zahradě. 

Cena kurzu 999 Kč

 

Tento kurz neorganizuje Centrum Veronica, ale je v režii Martina Fily z Kosenky, který vás přivítá v prostorách naší přírodní zahrady.

Přihlášky směřujte na:

Martin Fila
732 469 009 
fila31@seznam.cz

(napište SMS, Martin funguje spíš na mobilu, než na mailu).

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Závěrečná konference CO2 ligy 2020/2021

Titulní stránka » Nabídka programu

Hostětínská klimatická akademie

Tato akce již proběhla.

Termín: 20. 8. 2021 od 18.00 do 25. 8. 2021 12.00
Místo konání: Hostětín

Trápí vás klimatická krize a zdá se vám, že řešení je v nedohlednu?
Máte chuť s tím něco dělat, jen si nejste jisti co a/nebo jak?
Jste odhodlaní posouvat společnost k uhlíkové neutralitě tam, kde žijete nebo pracujete?
Připadáte si v tom sám/a? Chcete se potkat s lidmi, kteří řeší stejné otázky jako Vy?

Pokud ano, pojďme do toho společně. S odvahou. 

 

Už na to nebudete sami. V půlroční klimatické akademii si společně od srpna do února povíme, jak udělat vše potřebné pro to, aby klimatické aktivity ve vaší obci či regionu byly úspěšné a aby se vaše obec/region mohly posunout o kousek víc k uhlíkové neutralitě.
Dozvíte se vše o ochraně klimatu na místní úrovni a také o tom, jak plánovat místní akce, do všechno potřebujete, kdo vám může pomoct. Ukážeme zajímavé příklady a lidi.
Pomůžou nám k tomu zajímaví lektoři, špičkoví odborníci i parta podobně naladěných účastníků a účastnic akademie.
 

Témata

 • O klimatické krizi

  • Klimatická změna, dopady klimatické krize, Změna klimatu a krajina, Uhlíková stopa, dekarbonizace, Pozitivní příklad Hostětín, Sociologický pohled na klimatický aktivismus
  • Regiony pro klima (obec, MAS, mikroregion, kraj), Klimatická scéna v ČR, pozitivní příklady, Změna klimatu, krajina, zemědělství

  O kampaních

  • Úvod do kampaňování, tvorba kampaní, Tvorba strategií, Budování lokálních (klima) skupin, Občanské aktivity a nástroje ochrany klimatu, Právní a správní nástroje pro klimatické aktivisty
  • Média (tradiční a sociální média), Klimatická scéna v ČR, pozitivní příklady, Advocacy, lobbing

  Péče o sebe

  • Jak nevyhořet, environmentální žal

  Volitelné

  • Fundraising pro místní projekty, Komunikační dovednosti, komunikační kuchařka, facilitační dovednosti, Argumentace a vyjednávání, nenásilná komunikace
  • Metody pro aktivizaci a zapojování veřejnosti, práce s nimi, vyzývání veřejnosti

  Mimo workshopy, přednášky a moderované diskuse můžete očekávat čas na odpočinkové aktivity, stmelení kolektivu, poznávání krajiny Bílých Karpat (na úvodním setkání v Hostětíně) a exkurze na další inspirující místa.

 

Termín: 

 • Úvodní setkání proběhne 20. až 25. srpna v inspirativním prostředí v Hostětíně.
 • Druhé, nejspíše víkendové setkání, bude na podzim 2021 v Brně (v případě shody by brněnské setkání šlo posunout do pracovního týdne). 
 • Třetí kratší setkání bude u vás, tzv. „v místě", půjde o setkání lektorů a lektorek s místními skupinami, dle individuální potřeby. 
 • Závěrečné, pravděpodobně 1-2denní setkání proběhne v lednu/únoru 2022.

Klimatická akademie je intenzivní komplexní kurz, který si vyžaduje účast na všech setkáních. Mezi setkáními budete pracovat se svou skupinou či skupinkou a následně výsledek představovat ostatním. Velkou část tak bude tvořit Vaše samostatná práce, příprava a prezentace ostatním a diskuze s kolegy. 
Po celou dobu Akademie budeme o plánovaných kampaních společně diskutovat s účastníky i lektory, získávat zpětnou vazbu a postupně zpřesňovat představy o kampani.

 

Cena: 2500 Kč za celou půlroční akademii

Přihlášky: Registrační formulář najdete zde na webu pod textem. Přihlašujte se prosím obratem, místa se rychle plní.
Pokud by formulář nefungoval, napište prosím mail na hana.machu@veronica.cz, formulář vám pošleme. Díky moc.

 

Kontaktní osoba ohledně programu akce: 

Yvonna Gaillyová, yvonna.gailly@veronica.cz

 

Další informace, představení lektorů a lektorek, podrobnosti k ubytování a další najdete na:

www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

 

 

 

Podrobnosti k ceně

Klimatickou akademii podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Zdarma je organizace, program, i ubytování. Zaplatíte jen příspěvek na stravu. Cena je 2500 Kč za celou akademii. Pokud by částka byla překážkou vaší účasti, dejte nám vědět. Chcete-li umožnit účast i ostatním (solidární cena), doporučujeme a oceníme 5000 Kč.

Zúčastníte se?

Přihlaste se on-line, vyplněním formuláře Registrace na akci, který najdete pod textem. Oficiální termín pro přihlašování sice již byl, ale 2-3 zájemce ještě můžeme přijmout, takže neváhejte a jděte na přihlášení.
Více informací o Hostětínské klimatické akademii www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Stránky