Domů

Otevíráme!

Konečně vás můžeme zase přivítat v Hostětíně. Přírodní zahrada pro vás rozkvetla do krásy. Stromy na stezce Naokolo Hostětína bují svěží jarní zelení. Potůček v zahradě čeká na dětské průzkumy a vodní hrátky. Vrbové iglú je konečně zase zelené, plné rašících listů. A obchůdek s mošty je plně zásoben.

Přijeďte se podívat. Zahrada a krajina jsou dostupné non-stop. Obchůdek v Centru Veronica v květnu v pracovní dny, od června i o víkendech.

Můžete se projít po Sochách v krajině, stezce Naokolo Hostětína, Bludištěm v přírodě nebo zkusit najít poklad.

Těšíme se na vás!