Domů

Podívejte se, co se nám v roce 2018 povedlo

  • Klimatická soutěž CO2 liga byla opět úspěšná. Zúčastnilo se jí na 60 škol z celé republiky a finální závěrečná konference byla v prostorách pražského Senátu velkolepá.
  • Pokračujeme v úzké spolupráci se skupinami handicapovaných občanů. Uspořádali jsme dva tábory pro děti s diagnózou spinální muskulární atrofie a svalové dystrofie a programy pro nevidomé a slabozraké.
  • Už po desáté jsme v České republice koordinovali Hodinu Země - celosvětový happening za ochranu klimatu.
  • Naše webové stránky měly za rok 794 tisíc zobrazení; z toho 272 tisíc tvořili návštěvníci zodpovězených dotazů ekologické poradny.
  • Naše dětská Stezka kapky vody dostala hlavní cenu za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji v kategorii projekt EVVO.
 
Více informací naleznete v naší čerstvě vydané výroční zprávě na https://www.veronica.cz/soubory/vyrocky/vz_2018.pdf