Domů

Přírodu a tradice si u nás užívají i děti se zdravotním handicapem

Se zdravotně či sociálně znevýhodněnými pracujeme v Hostětíně už více než 5 let. V naší přírodní zahradě i v ekologickém penzionu si užívají nevidomí, lidé na vozíčku i méně pohybliví senioři.

Novinkou letošního roku jsou zážitkové a vzdělávací programy pro handicapované děti. Spolupracujeme při nich se spolkem Tradice Bílých Karpat.

 

Programy jsou zaměřené na poznávání přírody a všeho, co nám toto přírodní dědictví nabízí. Děti při nich poznávají praktické příklady ochrany přírody a dozvídají se konkrétní možnosti, jak oni sami mohou svým chováním k ochraně přírody přispívat. Tím se rozvíjí jejich environmentální senzitivita, vztah k přírodě, tradicím, řemeslům.

O prázdninách v Hostětíně proběhly dva turnusy táborů pro děti se spinální muskulární atrofií (SMA). Při programu táborů jsme se zaměřili na dědictví Bílých Karpat, které spočívá v poctivé práci tradičních řemeslníků, farmářů a zpracovatelů potravin. SMÁci poznali práci těchto osob a především vznik těch výrobků a potravin, které si běžně kupují v obchodě a nepřemýšlejí o tom, jak vznikají. K těm patří třeba sýr, chléb, tvaroh, med, jogurt. Zajímavé bylo tvořit výrobky z přírodních surovin, jako jsou svíčky ze včelího vosku, filcování z ovčí vlny anebo výroba domácí kosmetiky. Součástí programu byla třeba i návštěva Envicentra ve Vysokém poli anebo muzea v Bystřici pod Lopeníkem. Vydali jsme se i na výlet na Žítkovou, kde je známá ovčí farma, která vyrábí ovčí sýr.

Všech programů se účastnili i pečovatelé, kteří si uvědomili, že učit handicapované děti poznávat a chránit přírodu není vůbec složité.

V práci pro skupiny handicapovaných budeme i nadále pokračovat - a to i na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. Budeme jednat se zainteresovanými institucemi a školit sociální pracovníky tak, aby se ekologická výchova rozšířila i k těmto cílovým skupinám.

Projekt je podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt je podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.