Domů

V Hostětíně bouráme bariéry

Rozhodli jsme se zbourat bariéry. Ty pomyslné bariéry, které jsou ve společnosti mezi handicapovanými dětmi a veřejností i mezi handicapovanými a přírodou. Rozhodli jsme se brát handicapované děti do přírody, ukazovat jim, jak ji chránit a ukazovat i jiným organizacím, jak mohou realizovat ekologickou výchovu pro své klienty. V rámci projektu vznikly v Hostětíně nové jednodenní i pobytové programy, které v létě absolvovaly první děti s diagnózou spinální svalové atrofie.

Práci s handicapovanými se v Hostětíně věnujeme již 5 let. Nejprve s dospělými, ale postupně se orientujeme na děti. Učíme je vztahu k přírodě, vnímání, ale i ukazujeme praktické příklady ochrany přírody, aby děti věděly, že ony samy mohou svým chováním přispívat k ochraně přírody. Grant Ministerstva životního prostředí nám umožnil připravit programy, které představují témata ochrany vod, ochrany klimatu, ekologický provoz domácnosti a přírodní zahrady. Je to soubor praktických aktivit v terénu, které umocňují prožitek z kontaktu s živou přírodou.

Chceme dětem ukázat taje přírody a umožnit jim ji poznávat. V běžném životě takových možností příliš nemají, protože jsou omezení svým handicapem. My ale chceme ukázat nejen dětem, ale i pečovatelům, že kontakt s přírodou je důležitý a možný, ukázat, jaké mají možnosti, jaké jsou přínosy.  Ukázat, že ekologická výchova je vhodná a přínosná i pro tuto cílovou skupinu, že ji lze realizovat a že to není složité“.

 

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.