Domů

Vánoční výukové programy

Přijeďte s žáky zažít Kouzlo Vánoc a Vánoční dobrodružství do Hostětína. Máme volných pár posledních termínů pro tyto výukové programy.
Na nich žáci zjistí, jak se slavily vánoce v době našich prababiček, ale i to, jak se slaví vánoce v různých koutech světa. Pohádkově motivované programy o adventních i vánočních tradicích a o vánočním koření mají kouzelnou atmosféru. Součástí jsou i tvořivé dílny, ve kterých si žáci upečou vlastní vánočku nebo postavičku z kynutého těsta a vytvoří si výrobek z ovčí vlny. Na závěr si připijeme vánočním punčem s jablečného moštu.

Programy jsou vhodné od 1. do 5. třídy. Dole pod fotkami najdete jejich anotaci a ceny. 

Těšíme se na šťastné a veselé setkání v Hostětíně.

Kouzlo Vánoc

Proč se slaví Vánoce? A jak se slavily v Bílých Karpatech v době našich prababiček? Program s kouzelnou atmosférou o adventních i vánočních tradicích a zvycích našich předků. Součástí je bohatá, voňavá tvořivá dílna, během které si žáci upečou vlastní vánočku a vytvoří vánoční výrobek. Na závěr si připijeme vánočním punčem s jablečného moštu.

3 hod. l 100 Kč/žák  l pro 1.-2. třídu ZŠ  l XI. – XII. měsíc

Vánoční dobrodružství

Jak se slaví vánoce v různých koutech světa? Odkud pochází koření, které nám svou vůní připomíná vánoční čas? Pohádkově motivovaný program s bohatou tvořivou dílnou, ve které žáci upečou vlastní vánočku nebo postavičku z kynutého těsta a vytvoří si výrobek z ovčí vlny. Společně popřemýšlíme, co dělat pro to, aby Vánoce byly šťastné a veselé u nás i jinde ve světě. Na závěr si připijeme vánočním punčem z jablečného moštu.

3 hod.l 100 Kč/žák l pro 3.-5. třídu ZŠ l XI. – XII. měsíc