Domů

Vydali jsme aktualizovanou studii o našich projektech

Zajímají vás aktuální údaje o přínosech našich ekologických projektů? Již od počátku vzniku modelových projektů monitorujeme jednotlivé stavby, sledujeme spotřebu, provozní údaje a další data. V roce 2008 vznikla unikátní studie "Co přinesly projekty v Hostětíně", kde je hodnocení projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Nyní vydáváme aktualizovanou verzi, doplněnou o celou řadu údajů. Můžete si ji stáhnout na www.hostetin.veronica.cz/studie

Studie vznikla díky finanční podpoře z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Ke stažení