Domů

Z přírody se u nás mohou těšit všichni - i nevidomí, vozíčkáři či senioři

V Hostětíně se již několik let věnujeme práci s handicapovanými. Díky naší přírodní zahradě a prožitkovým či vzdělávacím programům jim zprostředkováváme zážitky z poznávání přírody. V uplynulém roce jsme opět rozšířili svoji činnost, připravili nové programy a naučili řadu pracovníků ze sociálních služeb, jak a proč u svých klientů rozvíjet vztah k přírodě.

............................................................................................................................................................................

V Hostětíně můžete nalézt nejen řadu ekologických projektů, ale také ukázkovou přírodní zahradu, jejíž jedna část je věnována lidským smyslům. Můžete zde poznávat přírodu hmatem, sluchem, čichem… bez očí. Tak, jako skupina nevidomých a slabozrakých, se kterými spolupracujeme. Ale také vozíčkáři, tělesně postižení i senioři. Ti všichni u nás nalézají otevřené dveře a můžeme jim pomáhat rozvíjet jejich vztah k přírodě, citlivost a empatii a touhu pečovat o životní prostředí. 

V uplynulém roce jsme pro skupiny zdravotně a sociálně handicapovaných občanů připravili nové vzdělávací programy. Jeden z nich je zaměřen na poznávání přírodní zahrady. Vedeme návštěvníky do přírody, abychom jim umožnili přímé prožitky - zpěv ptáků, vůni bylin, kůru stromů na omak nebo ochutnávku sezónních plodů – ale nejen to. Také jim o přírodě povídáme a všechno mohou poznat na vlastní kůži. 

Druhý program je věnován ekologicky šetrnému nakupování, bydlení, dopravě a stravování a slouží k zařazení tzv. „domácí ekologie“ do každodenní činnosti. 

Skupiny handicapovaných návštěvníků k nám mohou přijet i na delší dobu a ubytovat se u nás. Rádi pro ně připravíme doprovodné programy, třeba práci s ovčí vlnou anebo s jinými materiály, ochutnávku moštů, výlet do krajiny, ..

Vloni jsme se zaměřili nejen na znevýhodněné osoby, ale také na ty, kdo se o ně starají a pečují – pracovníky sociálních služeb, denních center či různých organizací, které sdružují určitá postižení. Předali jsme jim znalosti o zahradní terapii i domácí ekologii a naučili je, jak a proč do aktivizačních programů zařazovat i ekologickou výchovu, kontakt a interakci s přírodou, interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví i možnosti praktické ochrany životního prostředí v každodenním životě. Chceme totiž v lidech rozvíjet přesvědčení, že je v jejich možnostech stav životního prostředí ovlivnit.

Snad se nám to bude dařit i nadále :-)

Pro letošní rok plánujeme vytvořit nové programy zaměřené na interpretaci Bílých Karpat a další poznávání přírody. V létě budeme hostit 14ti denní tábor pro děti s diagnózou SMA (spinální muskulární atrofie) i týden táboru vozíčkářů. Těšíme se!

Zajímá vás naše práce s handicapovanými?
Podívejte se do fotogalerie...

 

 

V roce 2017 byly aktivity pro handicapované rozvíjeny v rámci grantové podpory z Ministerstava životního prostředí. Více o programu: https://hostetin.veronica.cz/starsi-nebo-s-hendikepempriroda-je-nasim-svetem