Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

Základní školy - 2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zjistěte, jak vypadají a mohou vypadat udržitelné vesnice budoucnosti, a vydejte se za poznáním a prožitkem do bělokarpatských lesů a luk

Vyberte si z následující nabídky programů pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií pro školní rok 2022/2023. Nabízíme možnost realizace projektových dnů mimo školu. 

 

Projektové dny v Hostětíně

Výukové programy s časovou dotací 180 minut (jiné programy po dohodě) je možné realizovat jako projektové dny (Šablony OP JAK).

Cena je 150 Kč za žáka.

Při menším počtu než 16 žáků se na ceně dohodneme individuálně. 

 

Sucho v krajině (terénní program)

Terénní program, při kterém se žáci interaktivními metodami s prvky badatelsky orientovaného vyučování seznámí s důsledky hospodaření člověka na krajinu a její schopnost zadržovat vodu a zároveň objeví řešení, která pomohou retenční schopnost krajiny zlepšit. 

Vytvoření výukového programu bylo podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

3 hod. l 110 Kč/žák l  pro II. stupeň ZŠ

 

Hostětínská EcoGame

Strukturovaná simulační hra, v níž se žáci stanou pracovníky Výzkumného ústavu vesnice budoucnosti, kteří se snaží vyvinout udržitelný způsob bydlení, hospodaření s vodou
a energiemi. Času není mnoho, je proto nutné dodržovat jednoduchá ekologická opatření v běžném životě, která zajistí dostatečný čas pro výzkum, analýzu informací i vývoj. Zvládnou to? Díky dobré spolupráci v týmu pravděpodobně ano. A po ukončení vývoje budou moci představit v rámci reálné exkurze své projekty. Na závěr žáci obdrží sešit ekovýzev, které mohou plnit doma i ve škole, protože začít je nejlepší právě teď! Vytvoření výukového programu bylo podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

3 hod. l 110 Kč/žák l  pro II. stupeň ZŠ

 

Kdyby tisíc Hostětínů

Interaktivní exkurze, při které žáci proberou témata související s udržitelným rozvojem a ochranou klimatu. A to rovnou prakticky na konkrétních příkladech realizovaných v Hostětíně. U každého z projektů (kořenová čistírna, výtopna na biomasu, solární panely, šetrné veřejné osvětlení, moštárna s ekologickou produkcí, pasivní dům) žáci zkoumají principy, zjišťují konkrétní přínosy a porovnávají s „nešetrnými“ variantami.

3 hod. l 110 Kč/žák l  pro II. stupeň ZŠ

 

Piju mošty, což Ty?

Unikátní ovocnářský program probíhající v „jablečné sezóně“. Žáci se dozvědí o významu ovoce, pěstování ovocných stromů, o životě v ovocném sadu a ochutnají různé odrůdy jablek. Ručně si vylisují jablka a vyrobí mošt, kterým si připijeme na zdraví!

3 hod. l 120Kč/žák l pro II. stupeň ZŠ l  IX. – XI. měsíc

 

Řemesla našich předků

Je řemeslná práce přežitkem nebo se bez ní neobejdeme ani dnes? O řemeslech zaniklých i současných, o významu a hodnotě rukodělné práce v současnosti a také o regionální značce Tradice Bílých Karpat se žáci dozvědí v teoretické části programu. V praktické části si žáci vyzkouší práci s ovčí vlnou a odnesou si vlastní výrobek.

3 hod. l 120 Kč/žák  l pro II. stupeň ZŠ

.........................................................................................................................................................................................................................................

Programy, časová dotace, počet žáků

  • Výukové programy využijete při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova.
  • Programy jsou koncipovány pro skupinu 16 - 25 žákůMenší počty je potřeba konzultovat předem, při větším počtu mohou být děti rozděleny na dvě poloviny.
  • Programy jsou naceněny pro skupinu minimálně 16 žáků - tuto cenu škola platí i v případě menšího počtu žáků.
  • Programy probíhají v Centru Veronica , v přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní pestré krajině Bílých Karpat. Nabízíme je celoročně (kromě uvedených výjimek). 
  • V časové dotaci k programům je počítáno s krátkou přestávkou. K době strávené v Hostětíně připočítejte zhruba 30 minut k délce programu na čas k nákupu suvenýrů v našem obchůdku regionálních výrobků, toaletě, přezouvání apod.
  • Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu, za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.

Co s sebou?

  • Pro většinu programů je potřeba oblečení do přírody a vhodná terénní obuv (část programu probíhá v zahradě, kde bývá dopoledne tráva mokrá od rosy). Do interiéru se hodí přezůvky (nebo vás vybavíme látkovými návleky na obuv).

Strava

  • K programu je možné, pokud není v závazné objednávce uvedeno jinak, si přioobjednat oběd (děti MŠ a 1. stupeň ZŠ – 130 Kč, 2. stupeň ZŠ a SŠ 160 Kč) nebo pouze polévku (40 Kč). Vaříme s využitím místních, BIO a fairtradových potravin. Vezměte si s sebou svačiny, v obci je sice malý obchod, ale s omezenou prodejní dobou.

Objednání programu a platba

  • Programy si objednávejte e-mailem nebo telefonicky. Po domluvě vám pošleme závaznou objednávkuPlatba probíhá po skončení programu podle skutečného počtu dětí v hotovosti nebo platbou na účet na základě faktury.

Další aktivity v Hostětíně, samoobslužné programy pro vás

  • Kromě programů vedených pracovníky Centra Veronica můžete využít naše samoobslužné programy –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (neboli questy)  - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly, Jabloňová procházka, geocaching (možnost zapůjčení GPS).

 Těšíme se na vás.

Programy objednávejte na 572 641 855,  771 123 394 od pondělí do čtvrtka mezi 8:30 a 14 hod nebo na jitka.datinska@veronica.cz

.........................................................................................................................................................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Kontaktní osoba

Bc. et Bc. Jitka Datinská

jitka.datinska@veronica.cz
771123394