Titulní stránka » Nabídka programu

Biodiverzita luk vybrané oblasti moravsko-slovenského pomezí

Tato akce již proběhla.

Termín: 23. 8. 2017 od 09.00 do 15.00
Místo konání: Hostětín a Bzová

Zveme vás na odborný seminář Biodiverzita luk na základě geologických podmínek příslušného území v rámci moravsko-slovenského pomezí

DOPOLEDNÍ ČÁST: od 9.00 hod. - Centrum Veronica Hostětín

  • Mgr. Jarmila Filippovová, Centrum Veronica Hostětín: Geologická minulost vybraného úseku moravsko-slovenského pomezí v rámci CHKO Bílé Karpaty (odborná přednáška zabývající se geologickou minulostí vybraného území, včetně paleontologických a mineralogicko-petrografických sbírek, prezentace herbářových sbírek z dané oblasti)
  • Mgr. Karel Fajmon, Správa CHKO Bílé Karpaty: Odborná diskuse na herbářovými sbírkami, změna biodiverzity lučních společenstev, společenstev pramenišť a postagrárních lad v závislosti na správném managementu.

Na seminář lze donést vlastní botanické (herbářové) sbírky s možností revize či determinace.

 

ODPOLEDNÍ ČÁST: 12:00 – 15:00 – terénní exkurze

  • Terénní exkurze na významné a petrograficko-paleontologické lokality (lokalita Pod Olší – Hostětín, kamenolom Bzová, stráně Večerovce v obci Bzová).

 

Cena: 150 Kč. Možnost předem objednat oběd (150 Kč). 
Doprava na terénní exkurze: vlastními vozidly (možnost zajištění odvozu - nutno nahlásit předem!)

Přihlášky: nejpozději do 20. 8. 2017
Mgr. Jarmila Filippovová, tel.: 733 413 996, email: jarmila.filippovova@veronica.cz
Odborný garant akce. Studentka PhD. Přírodovědecké fakulty UP, Olomouc.

Těšíme se na Vás!

Seminář je součástí dvoublokového cyklu. Druhý ze seminářů se uskuteční 5. září 2017 a bude věnován biodiverzitě hmyzu. LZE ZVOLIT ÚČAST NA OBOU SEMINÁŘÍCH NEBO JEN NA JEDNOM Z NICH.

.................

Akce se konají v rámci projektu Druhová rozmanitost a ochrana severní části Bílých Karpat podpořeného z ČSOP

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!