Podporují nás

Velmi děkujeme za finanční dary a podporu v roce 2021 společnostem:

 • Život dětem o.p.s. - tábory pro děti se spinální svalovou atrofií (SMA), konané v Hostětíně
 • Nadace Naše dítě – na asistenty pro SMA tábory
 • Nadace Charty 77 - proplacení části zvedáku a polohovací postele pro hendikepované v Centru Veronica Hostětín
 • Nadační fond Domácí anděl – tábory pro děti se SMA
 • Nadační fond Advokáti – tábory pro děti se SMA
 • Vybero.cz

Velmi děkujeme všem individuálním dárcům i dárcům časopisu Veronica. Jmenný seznam najdete ve výroční zprávě.
Děkujeme také za velkou pomoc všem dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří nám pomáhají bez nároku na mzdu.

 

V roce 2021 nás grantově a finančně podpořili také:

 

Od počátku naší činnosti v Hostětíně nás podporuje řada firem, institucí, nadací, programů.... Za podporu děkujeme:

 • BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
 • CBC Phare
 • Česká energetická agentura
 • Českomoravský cement, a.s.
 • Český svaz ochránců přírody
 • EU Phare 2001
 • Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Finanční mechanismus EHP/Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Ford Motor Company Conservation and Environmental Program
 • HSBC France - příspěvek na práci v ochraně přírody
 • Kouzelná přání z.s. - proplacení části zvedáku a polohovací postele pro hendikepované v Centru Veronica Hostětín
 • KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
 • Krytina Hranice, s.r.o.
 • Lesy České republiky
 • Matra - program nizozemského ministerstva zahraničí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko
 • Nadace Oekofonds, Lucembursko
 • Nadace Hëllef fir d´Natur, Lucembursko
 • Nadace Partnerství
 • Nadace Veronica
 • Nadace Naše dítě – na asistenty pro SMA tábory
 • Nadace Charty 77 - proplacení části zvedáku a polohovací postele pro hendikepované v Centru Veronica Hostětín
 • Nadační fond Domácí anděl – tábory pro děti se SMA
 • Nadační fond Advokáti – tábory pro děti se SMA
 • Národní síť středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
 • NET4GAS
 • Program Iniciativy společenství Interreg IIIA
 • Program Leader ČR
 • Program obnovy venkova
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika 2007-2013
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Radio Applaus
 • Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu
 • Senter - Nizozemská vládní agentura
 • Slovácké strojírny, Uherský Brod
 • Spolkové ministerstvo výstavby, Rakousko
 • Spolkové ministerstvo životního prostředí, Rakousko
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Statutární město Brno
 • Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • Strukturální fondy EU - Společný regionální operační program
 • Toyota Environmental Activities Grant Program
 • Twente Energy Institute, Nizozemsko
 • Úřad vlády Dolního Rakouska
 • Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - Know How Fund, Praha
 • Zlínský kraj