Podporují nás

Velmi děkujeme za finanční dary a podporu v roce 2021 společnostem:

  • Život dětem o.p.s. - tábory pro děti se spinální svalovou atrofií (SMA), konané v Hostětíně
  • Nadace Naše dítě – na asistenty pro SMA tábory
  • Nadace Charty 77 - proplacení části zvedáku a polohovací postele pro hendikepované v Centru Veronica Hostětín
  • Nadační fond Domácí anděl – tábory pro děti se SMA
  • Nadační fond Advokáti – tábory pro děti se SMA
  • Vybero.cz

Velmi děkujeme všem individuálním dárcům i dárcům časopisu Veronica. Jmenný seznam najdete ve výroční zprávě.
Děkujeme také za velkou pomoc všem dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří nám pomáhají bez nároku na mzdu.

 

V roce 2021 nás grantově a finančně podpořili také:

 

Od počátku naší činnosti v Hostětíně nás podporuje řada firem, institucí, nadací, programů.... Za podporu děkujeme:

  • BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
  • CBC Phare
  • Česká energetická agentura
  • Českomoravský cement, a.s.
  • Český svaz ochránců přírody
  • EU Phare 2001
  • Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Finanční mechanismus EHP/Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
  • Ford Motor Company Conservation and Environmental Program
  • HSBC France - příspěvek na práci v ochraně přírody
  • Kouzelná přání z.s. - proplacení části zvedáku a polohovací postele pro hendikepované v Centru Veronica Hostětín
  • KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
  • Krytina Hranice, s.r.o.
  • Lesy České republiky
  • Matra - program nizozemského ministerstva zahraničí
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko
  • Nadace Oekofonds, Lucembursko
  • Nadace Hëllef fir d´Natur, Lucembursko
  • Nadace Partnerství
  • Nadace Veronica
  • Nadace Naše dítě – na asistenty pro SMA tábory
  • Nadace Charty 77 - proplacení části zvedáku a polohovací postele pro hendikepované v Centru Veronica Hostětín
  • Nadační fond Domácí anděl – tábory pro děti se SMA
  • Nadační fond Advokáti – tábory pro děti se SMA
  • Národní síť středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
  • NET4GAS
  • Program Iniciativy společenství Interreg IIIA
  • Program Leader ČR
  • Program obnovy venkova
  • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika 2007-2013
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Radio Applaus
  • Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu
  • Senter - Nizozemská vládní agentura
  • Slovácké strojírny, Uherský Brod
  • Spolkové ministerstvo výstavby, Rakousko
  • Spolkové ministerstvo životního prostředí, Rakousko
  • Státní fond životního prostředí ČR
  • Statutární město Brno
  • Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • Strukturální fondy EU - Společný regionální operační program
  • Toyota Environmental Activities Grant Program
  • Twente Energy Institute, Nizozemsko
  • Úřad vlády Dolního Rakouska
  • Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - Know How Fund, Praha
  • Zlínský kraj