Titulní stránka » Nabídka programu

Biodiverzita vybraných skupin hmyzu moravsko-slovenského pomezí

Tato akce již proběhla.

Termín: 5. 9. 2017 od 09.00 do 15.00
Místo konání: Hostětín a PP Lom Rasová, PP Rubaniska

DOPOLEDNÍ ČÁST: od 9:00 hod. - Centrum Veronica Hostětín

  • Mgr. Jarmila Filippovová, Centrum Veronica Hostětín: Biodiverzita luk a pastvin v rámci vybraného úseku moravsko-slovenského pomezí (odborná přednáška na téma vysoké druhové bohatosti rostlinných společenstev, na která jsou navázaná významná společenstva brouků a motýlů
  • RNDr. Dušan Trávníček, přírodovědné oddělení, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín: Odborná diskuse nad entomologickými sbírkami, vliv biodiverzity rostlinných společenstev na vybrané populace brouků a motýlů, význam brouků a motýlů v krajině Bílých Karpat apod.

Na seminář lze donést vlastní entomologické sbírky s možností revize či determinace.

 

ODPOLEDNÍ ČÁST: 12:00 – 15:00 hod – terénní exkurze

  • Terénní exkurze na lokality významné z hlediska vysoké druhové rozmanitosti evropsky významných společenstev brouků a motýlů v rámci chráněných biotopů, ukázky vlivu realizace správného managementu na konkrétních lokalitách (PP Lom Rasová, PP Rubaniska).

 

Cena: 150 Kč. Možnost předem objednat oběd (150 Kč). 
Doprava na terénní exkurze: vlastními vozidly (možnost zajištění odvozu - nutno nahlásit předem!)

Přihlášky: nejpozději do 2. 9. 2017: Mgr. Jarmila Filippovová, tel.: 733 413 996, email: jarmila.filippovova@veronica.cz, Odborný garant akce. Studentka PhD. Přírodovědecké fakulty UP, Olomouc.

Těšíme se na Vás!

Akce je druhou ze série seminářů o biodiverzitě v Bílých Karpatech. První seminář je věnován biodivezitě luk a probíhá 23. srpna 2017. LZE ZVOLIT ÚČAST NA OBOU SEMINÁŘÍCH NEBO JEN NA JEDNOM Z NICH (není-li již po datu první akce, samozřejmě... :-))

 

.................

Akce se konají v rámci projektu Druhová rozmanitost a ochrana severní části Bílých Karpat podpořeného z ČSOP

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Ke stažení