Titulní stránka » Nabídka programu

Budoucnost komunitní energetiky ve Zlínském kraji

Tato akce již proběhla.

Termín: 18. 11. 2021 od 09.30 do 16.00
Místo konání: Hostětín

Pořadatel:  Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.  a  Ekologický institut Veronica/Centrum Veronica Hostětín ve spolupráci s  Krajskou sítí  MAS Zlínského kraje a obcí Hostětín

 

Akce se koná u příležitosti 15. výroční dokončení pasivní budovy Centra Veronica Hostětín, která tehdy byla první českou veřejnou budovou postavenou v pasivním standardu.

 

Komunitní energetika, resp. energetická komunita je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a dalších energií. Občané, obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity.

 

Program:

Dopolední blok: 10-12

  • Místo komunitní energetiky v energetické koncepci Zlínského kraje – Miroslava Knotková, ředitelka EAZK
  • Komunitní energetika, její význam a přínosy pro udržitelný rozvoj venkovských oblastí – Jiří Krist, předseda  NS MAS
  • Komunitní energetika a občanské elektrárny v Rakousku – Christian Schrefel, radní, Wolkersdorf

12-13  Slavnostní, klimaticky uvědomělý oběd s přípitkem Centru Veronica Hostětín

 

Odpolední blok: 13-16

  • Představení projektů komunitní energetiky, Tomáš Jagoš, Hnutí Duha
  • Ekonomické a právní aspekty komunitní energetiky – David Blažek, FrankBold Energy
  • Komunitní energetika a velké energetické korporace
  • Význam komunitní energetiky pro dekarbonizaci – Jan Hollan, Czech Globe
  • Na závěr pro zájemce: Prohlídka hostětínské výtopny na biomasu a fotovoltaických elektráren.

 

Účast je bezplatná.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o přihlášení přes formulář a pokud možno ne více než 2 účastníků z jedné organizace. https://forms.gle/UErHPHjZNuVrYQ399

Kontakt: petra.novakova@veronica.cz

 

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!