Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Kam za dalšími ekologickými zajímavostmi?

Do krajiny s průvodcem

Vzdělávací informační středisko Bílé Karpaty

www.bilekarpaty.cz, tel.: 518 322 545

Terénní exkurze s odborným výkladem do chráněných území přírody s důrazem na
CHKO Bílé Karpaty si můžete objednat u našich kamarádů ve Veselí nad Moravou.

Specialitou Vzdělávacího a informačního střediska se staly exkurze do chráněných území, které vychovávají děti k péči o přírodu a životní prostředí lépe než pouhé přednášky absolvované ve školních lavicích.
Můžete se podívat například za:

 • Krásnými loukami
 • Pušť a řeka
 • Na zbojnickém chodníčku
 • Expedice do Moravské Amazonie
 • Zahrady pod Hájem
 • Lodí k lužnímu lesu
 • Dobrodružství na řece Moravě

VIS Bílé Karpaty zajišťuje:

 • osvěta a výchova obyvatel jihovýchodní Moravy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí 
 • výukové programy pro všechny stupně škol v rámci školního vyučování
 • semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • projektové dny
 • přednášky pro veřejnost
 • terénní exkurze 
 • ekologické poradenství

Park Rochus, Uherské Hradiště - Mařatice

www.parkrochus.cz, tel.: 576 776 552

 • Zavítejte do světa, ve kterém rozvíjí slovácké tradice a péče o krajinu, v níž je radost pobýt i odpočívat.
 • Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých Vinohradů již nyní nabízí občanům města i návštěvníkům značený vyhlídkový turistický okruh,možnosti procházek i prohlídku s průvodci. 
 • Můžete také obdivovat starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici. V areálu jsou i další zajímavé cíle, například rozhledna na Rovnině nebo možnost zajistit si košt vína v chladivých sklepích místních vinařů. 
 • V přírodním areálu jsou vysázeny ovocné sady, můžete zde přihlížet pastvě ovcí a konají se zde pravidelné akce pro veřejnost.
 • Mezi nejvýznamnější investice, které připravují, patří Mařatský dvůr na začátku Vinohradské ulice, areály muzea v přírodě na okraji Parku Rochus, upravené přírodní plochy s vysazenými alejemi vlnícími se ke kapli sv. Rocha, expozice místních rostlin, procházkové a naučné stezky, vyhlídky, plochy pro sport i odpočinek. Nabízí terénní exkurze, výukové i zážitkové programy.