Domů » Foto/video

Dřevo na zahradě - seminář 2011

Semináře věnovaného zpracování českého dřeva se zúčastnili pracovníci a klienti denních stacionářů Naděje Vsetín v Rokytnici a ul. Kobzáňová. Vyzkoušeli si několik pracovních postupů práce se dřevem, konkrétně zhotovení ptačích budek a příbytků pro živočichy na zahradě. Díky semináři mohly stacionáře rozšířit nabídku pracovních aktivit svých klientů.

Cílem semináře s plným názvem „Dřevo na zahradě – příbytek pro živočichy“ bylo informovat veřejnost o výhodách a možnostech využití českého dřeva jako materiálu a přispět ke konkrétnímu využití dřeva pracovníky denního stacionáře pro zdravotně postižené.

Účastníci – pracovníci denních stacionářů - se seznámili s různými typy dřeva a vhodností jejich zpracování. Dozvěděli se o užitečnosti různých druhů živočichů na zahradách a v sadech a možnosti podpořit jejich výskyt zhotovením příbytků ze dřeva. V rámci praktické části se naučili několik pracovních postupů – výrobu různých typů ptačích budek a příbytku pro hmyz. Doprovodným programem byla exkurze modelovými projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně.