Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

Ekoškola

Ekoškola (ZŠ a SŠ)

Ekoškola je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající.

Více informací můžete také najít na webu www.ekoskola.cz

Ekoškola (MŠ)

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo. Pomocí 7 kroků a 4 témat můžete změnit svou školku a její prostředí k lepšímu.V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. 

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních.

Více informací můžete také najít na webu ekoškolky. Mapu zapojených mateřských škol najdete zde.

Program Ekoškola v České republice koordinuje TEREZA.

Pokud chcete vědět základní podrobnosti a možnosti zapojení do programu, napište Haně Machů - hana.machu@veronica.cz, tel.: 739 569 264. 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Machů