Home

Dub rodiny Stromem roku 2014?

Dub na Pitínských Jahodiskách bývá svědkem mnohých setkání. Takto jsme se pod dubem setkali my - pracovníci ZO ČSOP Veronica na podzim roku 2011. Od té doby naše "velká rodina" naznala několika změn - někdo změnil příjmení, někdo místo svého působení, někdo přišel, někdo odešel navždy...
Stane se náš dub Stromem roku 2014?

ZASLOUŽÍ SI TO...

Podpořte prosím náš "Dub rodiny" PODPISEM ARCHU (archy jsou k dispozici v sídle naší organizace ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno a v Centru Veronica Hostětín, Hostětín 86) nebo ZASLÁNÍM DÁRCOVSKÉ SMS NA ČÍSLO 87 777 VE TVARU: DMS STROM6

Hlasovat můžete od 15.06.2014 do 10.10.2014 

Více informací naleznete také na webových stránkách Strom roku. 

DĚKUJEME!