Home

Letní školáKUS - klima, udržitelnost, soběstačnost

29.8. - 4.9. 2016

Změna klimatu, resilience, uhlíková stopa, energetická soběstačnost, výtopna na biomasu, biouhel, ekodomácnost, odpady, pěstování zeleniny, soběstačnost v praxi, permakultura, živočichové na zahradě, kompostování, plané rostliny, veganství, moštárna,  dešťová voda, kořenové čistírny odpadních vod, kompostovací toalety, palmový olej, lesy, ... a osobní závazky