Home

Naokolo Hostětína - 6. ročník jarního otevírání naučné stezky

Na 50 nadšených turistů a fandů do bělokarpatské krajiny přišlo v neděli 14.5.2017 do Hostětína. Otevírali jsme naučnou stezku Naokolo Hostětína, spojenou s vyprávěním o krajině a životě v ní. 
Skvělí lektoři, skvělé počasí, skvělé zážitky. I nečekané (viz. paragliding). Nové poznatky o květinách, hlasech a životě ptáků, o krajině. Příští rok do toho jdeme zase .