Home

Ovocnářský kurz I. (2018)

Ovocnářské kurzy pořádáme vždy v únoru a v březnu, většinou v 5 termínech. Zájem účastníků je veliký - příští rok se můžete přihlásit i vy...

Na kurzech se dozvíte spoustu informací - teoretických i praktických - o principech řezu ovocných stromů. Mezi probíraná témata patří: Význam a pravidla řezu. Zapěstování mladých stromků, údržba plodících výsadeb, zmlazování stárnoucích stromů. Správně volený termín a techniky u jednotlivých druhů, odrůdová specifika. Rozdíly v řezu extenzivních kmenných stromů a intenzivních nízkých tvarů (zákrsky, vřetena, ovocné stěny). Praktické ukázky řezu kmenných tvarů jádrovin. Výchovný, opravný, udržovací a zmlazovací řez. Praktické ukázky řezu nízkých tvarů  - štíhlých vřeten jabloní.