Home

Práce s handicapovanými

V Hostětíně se již několik let věnujeme práci s handicapovanými. Díky naší přírodní zahradě a prožitkovým či vzdělávacím programům jim zprostředkováváme zážitky z poznávání přírody. 

Můžete u nás nalézt nejen řadu ekologických projektů, ale také přírodní zahradu, jejíž jedna část je věnována lidským smyslům. Můžete zde poznávat přírodu hmatem, sluchem, čichem… bez očí. Tak, jako skupina nevidomých a slabozrakých, se kterými spolupracujeme. Ale také vozíčkáři, tělesně postižení i senioři. Ti všichni u nás nalézají otevřené dveře a můžeme jim pomáhat rozvíjet jejich vztah k přírodě, citlivost a empatii a touhu pečovat o životní prostředí.