Home

Tábor pro (pra)rodiče s dětmi 1. turnus (20.-24.7 2015)

Bohové na Olympu se dostali do situace, kdy je ohrožena sama jejich existence a mohou upadnout v zapomění a ztratit se tak ze světa. Jedinou jejich nadějí je získání zlatého rouna, ale jedině tak, že zlaté rouno bude získáno obyčejnými lidmi, smrtelníky, neboť na tom závisí síla bohů. Zlaté rouno je kůže zlatého berana, kterého poslala bohyně oblak Nefelé. Olympští bohové žádají od obyvatel, aby jim donesli zlaté rouno, které ukořistil král Aiétés a střeží jej strašlivý ještěr. Tento úkol prokazuje vzájemnou potřebnost bohů a lidí, současně to byla zkouška účastníků letošních táborů pro (pra)rodiče s dětmi, zda jsou ochotni pro své božstvo splnit i takto náročný úkol.