Domů » Ekologická vesnice » Moštárna

Energie ze slunce

Teplá voda ze slunce

Zásobování moštárny teplou vodou zajišťuje velkoplošný solární kolektor s plochou 36 m2. Kolektor má absorbér se selektivním povrchem TiNOX a ročně dodá 12-13 tisíc kWh.

Fotovoltaická elektrárna na střeše moštárny

Elektrárna dodávající proud pro provoz moštárny se skládá ze 40 polykrystalických panelů o výkonu 220 W, rozčleněných do dvou sekcí po 20 panelech. Úhrnný instalovaný výkon je až 8,8 kW. Investorem elektrárny je Nadace Veronica.

Elektrárna ročně vyrobí více než 8 000 kWh elektřiny, což odpovídá roční spotřebě elektřiny při provozu moštárny. Protože spotřeba a výroba elektřiny na moštárně nejsou v průběhu dne a roku stejné, přebytky energie, které nespotřebuje moštárna, dodá systém do rozvodné sítě.

Používáme zelenou elektřinu

Mimo vlastní vyrobenou energii z fotovoltaické elektrárny odebírá moštárna elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Jsme smluvním odběratelem elektřiny od společnosti Nano Energies, která vykupuje přebytky od malých výrobců a dodáváme je zákazníkům, kteří dbají na životní prostředí a nechtějí za svou zodpovědnost zbytečně připlácet.