Domů » Foto/video

CO2 liga - závěrečná konference

CO2 liga je vzdělávací program, který zprostředkovává žákům informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice, o možnostech, jak se na ně připravit (adaptace) a jak změnu klimatu zmírňovat (mitigace).

Program se zaměřuje především na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci. Je rámován jako plnění Mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží naplnit závazky Pařížské dohody. Program probíhal ve čtyřech kolech po celý školní rok 2019/2020 a přihlásilo se do něj na 60 škol. Závěrečné konference se účastnilo 8 nejlepších týmů.

Informace o soutěži: www.CO2liga.cz