Domů » Foto/video

Kompostovací toaleta

Kompostovací záchod – shlédnout, vyzkoušet, seznámit se.

Kompostovací záchod je jedním z krůčků k soběstačnosti i ochraně klimatu. Umožňuje snižování spotřeby vody, snižování množství odpadních vod i míru jejich znečištění, pomáhá uzavírat koloběh živin.

Voda je nahrazena hoblinami a štěpkou. Obsah toalety není odváděn vodou do čistírny odpadních vod, zůstává na místě. Suché dřevní částice (hobliny, štěpka) pomáhají vysušovat obsah toalety, zároveň jej svojí strukturou provzdušňují. Tím jsou nastaveny dobré podmínky pro kompostování přímo v nádobě toalety.

Pomocí mechanického ventilátoru dochází k odtahu nežádoucího zápachu a k dalšímu vysušování jeho obsahu.

Při naplnění zásobníku je „zadními dvířky“ zespod odstraněn již částečně zkompostovaný obsah, který je přenesen na místo určené k úplnému zkompostování a jeho „vyzrátí“.

Návštěvníci Přírodní zahrady Centra Veronica mají možnost toaletu si v klidu prohlédnout a vyzkoušet. Přispějte i vy k ochraně klimatu. Přijďte si rozptýlit obavy a změnit představu o smradlavých kadibudkách!