Domů » Foto/video

Principy řezu a množení ovocných stromů 11. -12. 4. 2015

11. - 12. dubna 2015 se v Centru Veronica konal ovocnářský kurz Principy řezu  a množení ovocných stromů. 

Rámcový přehled témat kurzu:
Nahlédnutí do přirozeného vývoje stromů, životní vývojové fáze, jak a proč můžeme jednotlivé fáze ovlivnit řezovými zákroky | Doporučená péče o strom od jeho zasazení, přes dospělost a stáří | Výsadba stromu | Harmonizační řez po výsadbě | Udržovací řez | Zmlazovací řez | Stručná charakteristika základních ovocnářských druhů | Specifický řez některých z nich, sklon k přeplozování a narušení rovnováhy, rychlost stárnutí plodného obrostu, ovocné druhy a odrůdy rychlého a pomalého vývoje, doporučené podnože… | Ošetření ran, zatírat či nezatírat? Řez na větevní kroužek, Zahnův řez | Intenzivní formy pěstování- ovocné stěny, štíhlá vřetena | Množení ovocných stromů a keřů. Roubování a přeroubování ovocných stromů a další způsoby množení
Lektoři:
Ondřej Dovala, Ľudovít Vašš a Radim Pešek ( Ovocná školka Bojkovice )