Domů » Foto/video

Příprava Jablečné slavnosti 2012

Jablečné slavnosti by se ani letos neobešela bez vydatné pomoci dobrovolníků, kteří se podíleli jak na přípravách během víkendu, tak na organizačním zajištění během slavnosti. Všem patří velké poděkování za pomoc