Domů » Foto/video

Program pro mentálně a kombinovaně postižené (7.10.2015)

Prostory Centra Veronica otevíráme handicapovaným a připravujeme pro ně programy. V říjnu jsme pilotně ověřili program pro mentálně a kombinovaně postižené. Společně s postiženými z Charity Hranice jsme si prošli a projeli Hostětín, podívali se na naše ekologické projekty a krásný společný čas jsme strávili v přírodní zahradě.

 

Pilotní ověření proběhlo v rámci projektu Interpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.swiss-contribution.cz
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. www.swiss-contribution.admin.ch