Domů » Foto/video

Tábor pro (pra)rodiče s dětmi 4. turnus (10.-14.8 2015)

Bohové na Olympu se dostali do vážné situace. Je ohrožena sama jejich existence. Hrozí, že upadnou v zapomnění, a ztratí se tak ze světa. Jedinou nadějí na záchranu je získání zlatého rouna. Musí jej však však získat obyčejní smrtelníci, protože právě na nich závisí síla bohů. Zlaté rouno je kůže ze zlatého berana, kterého poslala bohyně oblak Nefelé. Olympští bohové žádají obyčejné lidi, aby jim zlaté rouno donesli. Ukořistil jej totiž král Aiétés a rouno střeží strašlivý ještěr. Je to výzva. Získání zlatého rouna zpět a záchrana antických bohů je zkouškou vzájemné spolupráce a sounáležitosti. Podaří se lidem zlaté rouno získat zpět od krále Aiéta? Budou antiční bohové zachráněni? Pod pomyslným Olympem se letos sešy čtyři party dětí, jejich rodičů a prarodičů, kteří se nebáli podrobit se spoustě zapeklitých zkoušek. Podívejte se, jak čelili náročným úkolům.