Domů » Foto/video

Týden pro vodu

20.-24. června 2005 | Hostětín | Ekologický výukový program pro žáky 2. stupně základních škol na téma voda. V jeho rámci získali žáci formou her a soutěží více informací o cyklu vody v krajině, o potřebě starat se o co největší čistotu vod vypouštěných do toků. Hlavní část výukového dopoledne věnovaly děti průzkumu oživení potoka s různou mírou znečištění.