Domů » Foto/video

Venkovská krajina 2008

23.-25. května 2008 | Konference má za cíl vytvořit pracovní rámec pro setkávání mladých odborníků z řad studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia i jejich odborně zdatných kolegů, kteří prošli bohatou praxí.
Akce podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.