Domů » Foto/video

Venkovská krajina 2012

V Hostětíně se ve dnech 18. - 20. května 2012 konal již 10. ročník mezinárodní konference Venkovská krajina, kterého se zúčastnilo přes 60 odborníků. Konference představila 42 odborných příspěvků doplněných diskusemi výzkumníků i praktiků z přírodovědných i humanitních oborů. Součástí konference byly i praktické ukázky hospodaření v krajině - exkurze do NPR Porážky a Zahrady pod Hájem či praktický náhled do hospodaření ekologického zemědělce v severní části CHKO Bílé Karpaty.