Domů » Foto/video

Workshop Stavíme ze slámy 15. - 17. května 2015

Workshop "Stavíme ze Slámy" ve Věžné na Moravě proběhl o víkendu 15. - 17. května 2015 pod vedením zkušeného lektora Ing. Daniela Grmely.

Workshop byl rozdělen do teoretické a praktické části. V teoretické části proběhla řada přednášek jako: Konstrukční systémy se slaměnými balíky v příkladech, Zkušenosti ze slaměných staveb, Bilance pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých úsporných opatření pro pasivní dům a samozřejmě možnost prezentace a konzultace vlastních projektů.

V praktické části jsme přímo izolovali stěny, podlahu i střechu slaměnými balíky.