Domů » Foto/video

Za obecními kořenovými čistírnami odpadních vod

Se starosty, starostkami, zástupkyněmi odborů životního prostředí a správy chráněných krajinných oblastí jsme se vydali za obecními kořenovými čistírnami do Dražovic, Lutopecen a do Hostětína. Doprovázel nás prof. Ing. Jan Šálek, CSc., dlouholetý spolupracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. Brno.