Domů » Foto/video

Zahrada smyslů - přírodní zahrada s interaktivními prvky

Naší přírodní zahradu teď můžete vnímat i „jinak“ než zrakem. Budete potřebovat i čich, sluch, hmat, chuť – a určitě i ten smysl šestý, který vás přivede k prožitku a vnímání sepětí s přírodou. V zahradě jsme vybudovali řadu interaktivních prvků pro děti i pro dospělé. Můžete využít i naše lektorované programy, které jsou vhodné i pro osoby se zdravotním postižením - například pro nevidomé.